Literature

Books
• Eesti kirjandus paguluses XX sajandil / toim. ja eessõna Piret Kruuspere. Tallinn, 2008. 822 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : kirjandusteadus, kriitika, lastekirjandus / autorid Maie Kalda, Piret Viires, Reet Krusten. Tallinn, 1995. 143 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : luule / autorid Õnne Kepp, Arne Merilai. Tallinn, 1994. 255 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : memuaristika, tõlkekirjandus, kordustrükid / autorid Ülo Tonts, Hilve Rebane, Eerik Teder. Tallinn, 1996. 208 lk.

• Eesti pagulaskirjandus 1944–1992 : näitekirjandus / autor Piret Kruuspere. Tallinn, 1993. 80 lk.

• Harris, E. H. Estonian literature in exile. London, 1949. 36 lk.

• Iher, Leili. Gustav Suitsu jälil : fakte ja mõtisklusi / [toim. Brita Melts; kujundanud Mari Kaljuste]. Tallinn : Varrak, 2011. 600 lk., ill.

• Kolk, Raimond. Tuulisui ja teised. Tallinn, 1992. 160 lk.

• Kronberg, Janika. Tiibhobu märgi all: Eesti Kirjanike Kooperatiiv 1950–1994. Tallinn 2002, 288 lk.

• Kruus, Oskar. Eestiga südames võõrsil. Tallinn, 1996. 208 lk.

• Mägi, Arvo; Ristikivi, Karl; Kangro, Bernard. Eesti kirjandus paguluses 1944–1972. Lund, 1973. 179 lk.

• Oras, Ants. Estonian literature in exile. Lund, 1967. 88 lk.

• Oras, Ants. A survey of Estonian literature: koopia käsikirjast. 31 lk. (EKM AR)

• Uibopuu, Valev. Välismaine Eesti Kirjanike Liit / uustrüki toim. ja kommenteerinud Sirje Olesk ; järelsõna: Janika Kronberg. Tallinn : Eesti Kirjanike Liit, 2012. 143 lk.

• Välis-Eesti draamakirjandus 1944–1984 : teatmeteos / koostanud E. Vellner. Toronto, 1984. 51 lk.

Monographs
• Eller, Helmi. Ain Kalmus : lühimonograafia. Lund, 1986. 69 lk.

• Eller, Helmi. Arvo Mägi : lühimonograafia. Lund, 1963. 64 lk.

• Eller, Helmi. Peeter Lindsaar : lühimonograafia. Lund, 1970. 63 lk.

• Jürma, Mall. Pedro Krusten : lühimonograafia. Lund, 1964. 63 lk.

• Kiin, Sirje. Marie Under : elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt / toim. Janika Kronberg ja Brita Melts. Tallinn : Tänapäev, 2009. 864 lk., ill.

• Klaassen, Olaf. Hüvasti, Insulinde! : Andres Saali elu Indoneesias / tõlge inglise keelde: Malle Klaassen. Tartu, 1996. 261 lk.

• Kolk, Raimond. August Mälk : lühimonograafia. Lund, 1964. 64 lk.

• Kruus, Oskar. Bernard Kangro : elukäik ja looming. Tallinn, 2003. 150 lk.

• Kurlents, Alfred. Karl Rumor : lühimonograafia. Lund, 1963. 64 lk.

• Lange, Anne. Ants Oras : kirjandusteadlane, -kriitik ja tõlkija (1900–1982). Tartu, 2004. 493 lk.

• Marie Under : 1883–1980 / koost. Hinrikus, Rutt, Kronberg, Janika, Olesk, Sirje, Tepandi, Tio. Tartu, 2003. 286 lk.

• Marie Underi eluraamat 1 / koost A. Adson. Stockholm, 1974. 304 lk.

• Marie Underi eluraamat 2 / koost. A. Adson. Stockholm, 1974. 226 lk.

• Mägi, Arvo. Gert Helbemäe : lühimonograafia. Lund, 1968. 64 lk.

• Mägi, Arvo. Kalju Lepik : lühimonograafia. Lund, 1970. 64 lk.; 2. täiend tr. Tallinn, 1993. 78 lk.

• Mägi, Arvo. Karl Ristikivi : lühimonograafia. Lund, 1962. 64 lk.

• Oras, Ants. Marie Under : lühimonograafia. Lund, 1963. 64 lk.

• Peep, Harald. Henrik Visnapuu : ühe elu- ja loometee piirjooni. Tallinn, 1989. 229 lk.

• Ristikivi, Karl. Bernard Kangro : lühimonograafia. Lund, 1967. 79 lk.

• Salu, Herbert. Albert Kivikas : lühimonograafia. Lund, 1971. 64 lk.

• Terras, Viktor. Aleksis Rannit : lühimonograafia. Lund, 1975. 82 lk.

• Tonts, Ülo. Valev Uibopuu : elu ja loomingu lugu. Tartu, 2004. 239 lk.

• Tonts, Ülo. Pedro Krusten : elu ja loomingu lugu. Tartu 2007. 279 lk.

• Tonts, Ülo. Ilmar Talve : elu ja loomingu lugu / toim. Siiri Ombler. Tartu : Ilmamaa, 2009. 287 lk., ill.

• Vinkel, Arne. August Mälk : ülevaade elust ja loomingust. Tartu, 1997. 269 lk.

Allikapublikatsioonid
• See on Bernard Kangro ajalik elukäik ta enese poolt kokku pandud meeles pidamiseks ja õpetuseks ja nalja pärast / toim. M. Kasterpalu. Tartu, 1992. 45 lk.

• Oras, Ants; Ivask, Ivar. Akadeemia kirjades : Ants Orase ja Ivar Ivaski kirjavahetus 1957-1981 / koost. Sirje Olesk / toim. Kajar Pruul. Tartu, 1997. 379 lk.

• Gailit, August. Kirjad Eesti Kirjanike Kooperatiivile / koost. Janika Kronberg, toim. E. Annuk. Tartu, 1999. 147 lk. (Litteraria 15).

• Kiin, Sirje. Underi Euroopa-reisid : kuuskümmend üks kirja tütardele 17. X 1918-13. V 1930 / toimetaja Rutt Hinrikus ; kujundaja Endla Toots. Tallinn : Go Group ; Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 159 lk.

• Kirjad üle mere : Mart Lepiku kirjavahetus Julius Mägiste, Karl Ristikivi ja Bernard Kangroga / koost. Sirje Olesk, toim. Tiina Saluvere. Tartu, 2000. 160 lk. (Litteraria 19).

• Kord Vihalemm elas Ystadis : Arvo Mägi ja Arno Vihalemma kirjavahetus 1955-1959 /; koost. Piret Noorhani, toim. Kristi Metste. Tartu, 2000. 257 lk.

• Ristikivi, Karl. Kirjanduslik päevik / koost. Rutt Hinrikus, toim. Eve Annuk. Tartu, 2000. 116 lk. (Litteraria 17).

• Kaasteelised : Bernard Kangro ja Gustav Suitsu kirjavahetus / koost. Eve Annuk, toim. Rutt Hinrikus. Tartu, 2001. 173 lk. (Litteraria 20).

• Raamatu valgusel : Richard Antik 100: artikleid ja bibliograafia / koost. Merike Kiipus ja Piret Noorhani, toim. Tiina Saluvere. Tartu, 2001. 259 lk.

• Ristikivi, Karl. Päevaraamat 1957-1968 / koost. ja kommenteerinud Janika Kronberg. Tallinn, 2009. 1112 lk.

• Ristikivi, Karl. Valitud Kirjad 1938-1977 / koost. Rutt Hinrikus, toim. Urmas Tõnisson. Tartu, 2002. 502 lk.

• Vana arm ei roosteta : mälestusteos Ilmar Külveti 85. sünniaastapäevaks / koost. Vaike Külvet, toim. Piret Noorhani. Tartu, 2005. 439 lk.

• Ivask, Ivar. Olla need, kes me oleme : katkeid päevikutest aastatel 1964–1992 / koost. Sirje Olesk. Tartu, 2007. 139 lk. (Litteraria 24).

Articles
• Kronberg, Janika. Eesti Kirjanike Kooperatiivi väravas. – Akadeemia, 2000, 4, 695-716.

• Kronberg, Janika. Tiibhobuse märgi all. – Looming, 1998, 6, 896–910.

• Kruuspere, Piret. Eesti näitekirjandus ja teater paguluses: tekstid ja taustad. – Keel ja Kirjandus, 1999, 11, 746–755.

• Maarjamaa 50 : kõnelus Vello Saloga / kõneluse üles kirjutanud Doris Kareva. Sirp, 2012, 19. okt, lk. 6-7.

• Oja, Hannes. Kirjastus Orto tegevus Kanadas. – Raamat on…I. Tallinn, 2000, 155–161.

• Olesk, Sirje. Kahe Eesti kahekõne. – Looming, 1999, 5, 738–755.

• Teder, Eerik. Vanim väliseesti kirjastus Boreas. – Raamat on…I. Tallinn, 2000, 129–140.

• Undusk, Jaan. Eesti kirjanduse ajast, ruumist ja ülesandest XX sajandil : teese kommentaaridega. –Looming, 1999, 2, 249–255.

• Valmas, Anne. Edukas ja kõmuline Orto. – Keel ja Kirjandus, 1993, 9, 548–560.

• Valmas, Anne. 40 aastaga 400 raamatut: Eesti Kirjanike Kooperatiiv. – Keel ja Kirjandus, 1991, 9, 547–556.