General History

Books
• Accessing the History of the Baltic Diaspora: Baltic Heritage Network Conference: July 7-10, 2009 Tartu: Articles and Papers = Accessing the History of the Baltic Diaspora: Baltic Heritage Network konverents 7.-10. juuli 2009, Tartu: Artiklid ja ettekanded /koost. Piret Noorhani. Tartu : Baltic Heritage Network, 2010.

• Across lands and oceans … to freedom : stories and photographs from the Estonian journey to Australia & New Zealand / compiled by Vasilios Vasilas; introduction by Terry Kass. [Riverwood (N.S.W.)] : Vasilios Vasilas, 2013. 273 lk.

Acta Historica Tallinnensia 17. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ja Eesti Teaduste Akadeemia ühisväljaanne. Tallinn, 2011. Erinumber konverentsi „Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne eesti migratsiooniloos“ ettekannete põhjal.

• Baltic Heritage Network Conference “Accessing the History of the Baltic Diaspora” : July 7-10, 2009, Tartu, Estonia : abstracts. Compilation: Piret Noorhani. Tartu: Baltic Heritage Network, 2009.

• Baltic refugees and displaced persons. London, 1947. 40 lk.

• Bennich-Björkman, Li. Political culture under institutional pressure : how institutional change transforms early socialization. New York ; Basingstoke (Hampshire), 2007. XIII, 189 lk.

• DP Chronicle: Estonian Refugees in Germany 1944-1951. Compl. Ferdinand Kool. Estonian Archives in the U.S., Incorporated, 2014.

• Ederma, Vello. Voice of America News Division : selected Baltic news stories, 1960-1984 : personal archive. United States : [V. Ederma], 2007. 44 lk.

• Eesti keel ja kultuur maailmas. II : Tartu, 25.-27. juuni 2004 : [konverentsi ettekanded]. Tallinn, 2006. 95 lk., ill.

• Eesti keel ja kultuur maailmas III : [Tartu, 26.-28. juuni 2008 : konverentsi ettekanded]. Tallinn, 2009. 106 lk, ill.

• Eesti Naisüliõpilaste Selts : vaateid ajalukku / [koost. Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss; kujundaja Meelis Friedenthal]. Tartu : Eesti Naisüliõpilaste Selts, 2011. 512 lk., ill., portr.

• Eesti saatusaastad 1945–1966: I–IV osa. Stockholm, 1963–1966.

• Eesti teadlased ja insenerid välismaal / koost. Vahur Mägi ja Anne Valmas. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2011. 296 lk.

• Eesti teadlased paguluses : [Artiklite kogumik]. Koost. V. Mägi ja A. Valmas. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2009. 272 lk.

• Eesti ustest – sisse, välja: kõned, artiklid, esseed / toim. Triin Käpp, Mari-Liisa Parder, Triin Pisuke-Roos, Margit Sutrop, Mats Volberg. Tartu Ülikooli eetikakeskus. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 269 lk.

• Eestlased välismaal. Stockholm, 1957. 38 lk.

• Eestlaste paiknevusest ja majanduslikust ettevõtlikkusest / toim. A. Ekbaum jt. Toronto, 1964. 22 lk.

• Eestlaste põgenemine Läände Teise maailmasõja ajal : artiklid ja elulood / toim. Terje Hallik, Kristi Kukk, Janet Laidla, elulugude toim. Riina Reinvelt. Tartu, 2009. 312 lk.

• Эспер, Иван Михайлович; Сярг, Сальма Семеновна. Рыжково первое лютеранское поселение в Сибири и Лютеранская церков. Издательство Гйоль 2014, 390 c.

• Estonian’s war children : a fractured generation : their first five years in their new lands / compiled & narrated by Mai Maddisson. Melbourne : Brolga, 2015. 475 lk., ill.

• From here began the journey to far off lands : hats off to Estonian war parents / compiler and narrator Mai Maddisson. Melbourne : Brolga, 2015. 476 lk., ill.

• Ignats, Ülo. Vaba mehe vaba sõna : artiklite kogumik aastatest 1985-1995 / koost. Peeter Luksep … [jt. ; kujundaja Helje Eelma]. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 192 lk., ill.

• Jürjo, I. Pagulus ja Nõukogude Eesti: Vaateid KGB, EKP ja VEKSA arhiividokumentide põhjal. Tallinn, 1996. 358 lk.

• Kasekamp, Andres. A History of the Baltic States. London and New York: Palgrave Macmillan, 2010.

• Kauppala, Pekka. Vangilaagrite teedel : Soomest Nõukogude Liidule väljaantute saatus 1940 – 1955. Tallinn : Tänapäev, 2013, 346 lk.

• Kes on kes? Kes on kus? : kaugete maade eestlased : lühielulood / koost. Vello Lään; [toimetanud Ann Kivikangur; kujundanud Tiina Sildre]. [Tallinn] : Olion, c2011. 1119 lk.

• Kool, F. DP Kroonika : Eesti pagulased Saksamaal 1944–1951. Lakewood, NJ, 1999. 893 lk.

• Korb, Anu (koost, toim.) Eestlased Venemaal: elud ja lood. Eesti asundused VI. EKM Teaduskirjastus 2014.

• Kumer, K. Eesti põgenike problemaatika Külma sõja alguses 1944–1953 : [bakalaureusetöö]. Tartu, 2000.

• Kulu, H., Metsis, K., Tammaru, T. Eestlane olla…: Eesti keele ja kultuuri perspektiivid. Tartu, 1997. 126 lk.

• Medijainen, E. Saadiku saatus : Välisministeerium ja saatkonnad, 1918–1940. Tallinn, 1997. 351 lk.

• Must, Aadu. Siber ja Eesti : Jalaraua kõlin. Tartu, 2012, 544 lk.

• Möte: Eesti Päevalehe ühiskondlik-poliitiline ajakiri. 2007, juuli [Väliseesti temaatikale pühendatud number]. 24 lk.

• Mälutunglad : kogumik Tartu College’i elulugude kirjutajate rühmast 2000–2002 / koost. Tiina Kirss ; toim. Endla Kannel, Tiina Kirss. Toronto, 2002. 525 lk.

• Mälutunglad. II : kogumik kirjutisi Tartu College’i elulugude ja mälestuse kirjutajate rühmast 2002–2003 / koost. ja toim. Tiina Kirss. Toronto, 2003. 409 lk.

• Mälutunglad. III : kogumik kirjutisi Tartu College’i elulugude ja mälestuse kirjutajate rühmast 2003–2004 / koost. ja toim. Tiina Kirss. Toronto, 2004. 463 lk.

• Mälutunglad. IV : kogumik kirjutisi Tartu College’i elulugude kirjutajate rühmast = Torches of memory. IV: a collection of writings from the Tartu College life-writing group / koost. ja tõlkija Tiina Kirss; toim. Eerik Purje. Toronto, 2008. 512 lk.

• Mälutunglad V: kogumik kirjutisi Tartu College`i elulugude ja mälestuste kirjutajate rühmast / [koost. Maie Ilves; kujundus Epp Aruja, kaanekujundus Guido Laikve] Toronto : [Tartu College], 2011. 327 lk.

• Piho, Mare. Petseri – 20. sajandi väike Euroopa linn. Tänapäev, 2013, 216 lk.

• Прибалтийская эмиграция в Канаде и странах Латинской Америки : Аналитический обзор [s.L.], 1987. 61 с. Salajane. Riigiarhiivi raamatukogus.

• Raag, Raimo. Eestlane väljaspool Eestit. Tartu, 1999. 136 lk.

• Raun, Toivo, U. Estonia and the Estonians. Stanford (Calif.), 2001. 366 lk.

• Rändlindude pesad : Eestlaste elulood võõrsil / koost. Tiina Kirss. Tartu, 2006. 686 lk.

• Solames = Антон Соламес. Из истории Российского государства и месте в нем эстонского народа : Исторические исследования. Третье издание, дополненное и исправленное. Великие Луки, 2012, 376 ст.

• Soldiers of Memory World War II and Its Aftermath in Estonian Post-Soviet Life Stories / ed. Ene Kõresaar. Amsterdam/New York, NY 2011. VIII, 441 p. (On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics 27)

• Suur põgenemine 1944: Eestlaste lahkumine läände ning selle mõjud / toim. Kaja Kumer-Haukanõmm, Tiit Rosenberg, Tiit Tammaru. Tartu, 2006. 227 lk.

• Sõna jõul: diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel: 6. ja 7. augustil 2008 Jõhvis toimunud konverentsi raames toimunud kogumik / toim. Kristi Anniste, Kaja Kumer-Haukanõmm, Tiit Tammaru. Tartu, c2008. 280 lk.

• Tagasi koju? : konverents eestlaste repatrieerumisest : 17. mai 2007 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis /toim. ja eessõna Oliver Lukason. Tartu, 2008. 92 lk.

• Tamman, Tiina. August Torma – sõdur, saadik, salaagent / [toimetanud Jaana Hirv ; kujundanud Julius Sommer]. [Tallinn] : Argo, 2011. 391 lk., ill.

• Трушкова, Ирина Юрьевна. Вологодско-вятские прибалтийцы : этнокультурные очерки. Серия Этнокультурное наследие Вятского региона т. 12. Киров. 340 с.

• Tõotan ustavaks jääda …: Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992 / koost. ja toim. Mart Orav ja Enn Nõu. Tartu, 2004. 1720 lk.

• Uued väliseestlased : Eesti elulood avatud maailmas. Tallinn, 2012. 359 lk.


Magazines

Baltic Heritage Network Newsletter 2012, No.1

Baltic Heritage Network Newsletter 2013, No.1-4

Baltic Heritage Network Newsletter, 2014 , nr. 1-4

Baltic Heritage Network Newsletter, 2015 , nr. 1-4

 

Special editions of magazines
• Acta Historica Tallinnensia 17. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ja Eesti Teaduste Akadeemia ühisväljaanne. Tallinn, 2011. Erinumber konverentsi „Vabatahtlik ja sunniviisiline ränne eesti migratsiooniloos“ ettekannete põhjal. 168 lk.

• Folklore. Electronic Journal of Folklore: Siberian Estonians and Latvians : [erinumber] / toim. Anu Korb. 2014, 58, 86 lk.

• Methis 13, kevad 2014: Eksiilkirjanduse erinumber/ koost. Kadri Tüür ja Marin Laak. Tartu EKM, 2014. 228 lk.

• Mäetagused. Diasporaa. Külalistoimetaja Aivar Jürgenson. 50, 2012. 232 lk. http://www.folklore.ee/tagused

Articles
• Arens, Olavi. Ajalookirjutus eksiilis: Eesti Teaduslik Selts Rootsis. – Acta Historica Tallinnensia Vol. 15/1, 2010, 191-199.

• Bakis, E. The So-Called DP-Apathy in Germany’s DP Camps. – Transactions of the Kansas Academy of Science, 1952, Vol. 55, 1, 62-86.

• Hallik, Martin; Klaassen, Olaf-Mihkel. Eesti Vabariigi loomise mõju eestlaste rahvuslikule liikumisele Kaug-Idas – Acta Historica Tallinnensia, 1999, 3, 75-87.

• Hiiemaa, Karin. Millises Aafrika riigis asub suurim eestlaste kogukond? –Horisont, 2003, 2, lk. 56

• Hiiemäe, Mall. “Kui me tulime Rootsi…” : Eesti jõulutraditsioonidest võõrsil. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 141-158.

• Jürgenson, Aivar. Diasporaa eestlaste maastikest. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 7-28.

• Jürgenson, Aivar. Ajalugu, sõda, ajaloosõda : Abhaasia-Gruusia vastuolud ja nende tõlgendused. – Acta Historica Tallinnensia 19, 2013.

• Jürgenson, Aivar. Vaterlandsliebe und rollende Steine. Die Rezeption der Auswanderung in Estland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts. – Nordost-Archiv: Zeitschrift für Regionalgeschichte, 2014, XXII.

• Jürgenson, Aivar. Diaspora Estonians and their landscapes. – Ruptured Landscapes: Landscape and identity in times of social change. / Watson, J., Sooväli-Sepping, H., Reinert, H. Springer, 2014.

• Jürgenson, Aivar. The Departure of an Era in Estonian Ethnology. – Journal of Ethnology and Folkloristics, 2015, 9(1), 154-157.

• Jürgenson, Aivar. Diaspora Estonians and their landscapes. – Ruptured Landscapes : Landscape and identity in times of social change / toim. J. Watson; H.Sooväli-Sepping; H. Reinert. Landscape Series, 19. Neitherlands. Springer, 2015, 111-129.

• Kangeris, K. Die Organisierte Flucht aus dem Baltikum nach Schweden 1944 – von Amerikanern Finanzierte Aktionen. – Eight Conferences on Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, 1985, June 7-11.

• Kangeris, K. Die baltischen Völker und die deutschen Pläne für die Räumung des Baltikums 1944. – Baltisches Jahrbuch. Baltischen Christlichen Studentenbund, Bonn, 1988.

• Keevallik, Leelo. Construction of identity in the Estonian refugee community in Sweden. – Journal of Baltic Studies, 2010, 41(2), 177-200.

• Kibal, Birgit. BaltHerNet Summer School Values Audiovisual Heritage. Baltic Heritage Network Newsletter 2014, Vol. 3 (8), lk. 2-3.

• Kibal, Birgit. Eesti mälu püsivus ehk LEP-ESTO 2013. Tuna 2014, nr. 1, lk. 152–154.

• Kibal, Birgit. Väliseesti koguhoidjad taas suvekoolis. Tuna 2014, nr. 1, lk. 155–156.

• Kibal, Birgit. Suvekool väärtustas audiovisuaalset pärandit. Tuna 2014, nr. 4, lk ?

• Korb, Anu. Estonians on Siberia. – Journal of the British Estonian Association Lennuk. Volume 3, No 6, 2013, pp 9–11.

• Kumer-Haukanõmm, Kaja. Väliseestlus kodueestlase silmade läbi. – Tuna, 2007, 3, 143-145.

• Kumer-Haukanõmm, Kaja. The Repatriation of Estonians, 1945-1952. Personnes déplacées et guerre froide en Allemagne occupée / toim. C.Defrance; J.Denis; J.Maspero. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : P. Lang, 2015, 97-114.

• Kumer-Haukanõmm, Kaja. The Yalta Agreement and the Repatriation of Estonians in 1945-52. – The Baltic States under Stalinist Rule (x – x) / toim. Olaf Mertelsmann. Cologne : Böhlau, 2015. [ilmumas]

• Luts, Kristjan. Eesti sõdurid USA mundris. – Horisont, 2007, 3, lk.26-32. (http://www.horisont.ee/node/117)

• Mikkor, Marika. 1930. aastad Kaukaasias “Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe “Edasi” veergudel. I-V. (Summary: The 1930s in the Caucasus on the Estonian “Edasi” collective farm through the eyes of a farmer and in the newspaper Edasi, I-V) – Tuna 2005, 2-4.

• Must, Aadu. Jalaraua kõlin: eestlastest sundasunikud Siberis 19. sajandil ja 20. sajandi algul / Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. 2006. Tartu, 2000, 5-18.

• Mälksoo, Lauri. Professor Uluots, the Estonian Government in Exile and the Continuity of the Republic of Estonia in International Law. – Nordic Journal of International Law, 2000, Vol.69, 3, 289-316.

• Noorhani, Piret. BaltHerNeti kaks esimest aastat –Keel ja Kirjandus, 2010, 2, 152-155.

• Noorhani, Piret. ICA president Ian Wilson kohtus Balti arhivaaride ja raamatukoguhoidjatega. – Tuna 2009, 4, 141.

• Ohmann, Valdur. Rootsist 1946. a. Nõukogude Liidule välja antud eestlaste saatusest. – Tuna, 2006, 4, 153-154.

• Parming, Tõnu. Meie esimene sajand Põhja-Ameerikas. – Kleio. Ajaloo Ajakiri. 1996, 2 (16), 39-46.

• Pihlau, Jaak. Eestlaste põgenemised Läände: Kaks laevahõivamisjuhtumit. – Tuna, 2002, 4, 74-80; 2003, 1, 87-96; 2003, 3, 78-88.

• Pletzing, Christian; Pletzing, Marianne. (Hrsg.). Displaced persons: Flüchtlinge aus den baltischen Staaten in Deutschland. – Colloquia Baltica, 2007, 12. München. (www.m-verlag.net)

• Rebas, Hain. Kuhu lähed väliseesti ajakirjandus. – Rahvuslik Kontakt (Stockholm), 2012, 2, lk. 18-23.

• Reinans, Sven-Alur. Rootsi eestlased 1953. aastal – Akadeemia, 2008, 5, 1028-1047; 6, 1327-1360.

• Rohtmets, Helen. The Significance of Ethnicity in the Estonian Return Migration Policy of the Early 1920s. – Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity ,2012, 40: 6, lk. 895–908.

• Saar, E. Põgenemine Rootsi 1944. aasta hilissuvel ja sügisel. – Tuna, 2004, 3, 65–78.

• Tooming, Kadri. Vene impeeriumi kolonisatsioonipoliitika ja Liivimaa talupoeg (1889–1914). – Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. – Eesti Ajalooarhiivi Toimetised 18 (25)/ koost. Tõnu Tannberg ja Bradley Woodworth. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2010, 204–238.

• Трушкова, Ирина Юрьевна. Повседневная деятельность столыпинских переселенцев (эстонцев и латышей) в северном Вятском пограничье в XX в.: гендерные особенности. – Этнокультурные процессы в странах и регионах. Матерялы Международной научной конференции. Киров : Вятский государственный университет, 2013, с. 77–79.

• Valmas, Anne. Eesti raamatu kirjastamisest kahes ruumis 1940. aastatel. – Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / koost. A. Kõvamees ja P. Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus., 2011, 81-91.

• Vseviov, David. Kodumaa kutsub: Repatrieerumisest ENSV-s. – Looming, 2002, 12, 1855–1869.

ARGENTINA

Books
• Jürgenson, Aivar. Ladina rahva seas : Argentina ja sealsed eestlased / [toim. Leino Pahtma; kaanekujundus: Marge Pent]. [Tallinn] : Argo, 2011. 408 lk., ill.

ARMENIA

Articles
• Jürgenson, Aivar. 100 aastat armeenlaste genotsiidist. – Postimees, 2015 : Kultuur, 95, 6-7.

ASERBAIDJAN

Books
• Eestlased Aserbaidžaanis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul. Tallinn, 2011. 97 lk.

• Memmedov, Cefer. Eestlased Aserbaidžaanis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul / tõlk. vene keelest Silvi-Aire Villo. Tallinn, 2007. 96 lk.

• Мамедов, Джафар. Эстонцы в Азербайджане в конце XIX – начале ХХ вв. Баку, 2005 151 lk.
Läti

AUSTRALIA

Books
• Austraalia eestlased sõnas ja teos : E.V. Tartu Ülikooli 50. a. juubeli tähisteos. Sydney, 1969. 126 lk.

• Eestlased Austraalias. 1. / toim. Õie Haas, Voldemar Siska. Adelaide, 1988. 197 lk.

• Eestlased Austraalias. 2. : Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal / toim. Gunnar Neeme jt. Melbourne, 1995. 313 lk.

• Hennoste, Mihkel. Austraalia Eesti Seltside Liit 1952–1986 : ajalooline ülevaade. Adelaide, 1986. 166 lk.

• Lindsaar, Peeter. Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal : Statistiline ja kronoloogiline ülevaade. Sydney, 1961. 241 lk.

Articles
• Hallik, Martin. Eestlased Austraalias. – Ajalooline Ajakiri, 2000, 1, 97-107.

• Kõiva, Mare. Adapteerumisjutud Austraalia eestlaste näitel. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 113-140.

• Valmas, Anne. Austraalia eestlaste kultuurielu ja kirjasõna. – Raamat on…III: Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Tallinn, 2003, 93–100.

• Valmas, Anne. Eesti Arhiiv Austraalias. – Raamatukogu, 2000, 1, 12–13.

• Valmas, Anne. Eesti Arhiiv Austraalias: Noppeid Hugo Salasoo kirjavahetusest Kaljo Käärikuga. – Akadeemia, 2009, 4, lk. 829-859.


BRAZIL

Articles
• Jürisson, Sander. Kuldsele Kaananimaale: esimestest eesti väljarändajatest Brasiilias. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 91-112.

• Jürisson, Sander. Estonian Immigrants in Brazil, their Cooperation with Latvians and Lithuanians. – Latviešu kopienas sabiedriskās un politiskās aktivitātes Dienvidamerikā. 1945–1991. Letonikas V kongresa sekcijas materiāli. Riia 2013, lk 67-79.

CANADA

Books
• Aun, Karl. The Political Refugees : A History of the Estonians in Canada. Canada, 1985. 193 lk.

• Bibliograafia Klubi (Tartu Instituut) 25 / koost. ja toim.: Jüri Daniel, Aino Müllerbeck, Piret Noorhani, Roland Weiler; tõlk. Roland Weiler; kujundus: Epp Aruja. Toronto, 2010. 73 lk.

• Freedom, land and legacy : Alberta’s Estonians 1899-2009 / [compiled and edited by Dave Kiil and Eda McClung]. Edmonton : Alberta Estonian Heritage Society, c2010. 298 lk.

• Eestlased Kanadas : Ajalooline koguteos. [I] / toim. Alfred Kurlents, Richard Antik, Jaan Olvet. Toronto, 1975. 670 lk.

• Eestlased Kanadas : Ajalooline koguteos. II / toim. Valdu Lillakas jt. Toronto, 1985. 499 lk.

• Eestlased Kanadas : Ajalooline koguteos. III / toim. Valdu Lillakas jt. Toronto, 1997. 646 lk.

Eestlased Kanadas: interneti versioon

• Maakondade pärandi jälgedel : Eesti maakondlikud organisatsioonid Torontos 1956–1992 : koguteos / toim. Leo Koobas. Toronto, 1993. 344 lk.

• Merivoo, Maarja. Eesti taasiseseisvumine ja laul : [bakalaureusetöö]. Tallinn, 2007.

• Metsaülikool 1967–1982 : Kotkajärve Metsaülikooli koguteos / toim. Heino Susi jt. Toronto, 1984. 227 lk.

• Soomepoisid Kanadas : poolsada aastat soomepoiste tegevust sõnas ja pildis / tegevtoim. Hannes Oja ; toim. Valdu Lillakas. Toronto, 2002. 200 lk.


Articles

• Kalajärv, Jane. Kanada pagulaseestlaste kodud kultuuriidentiteedi väljendajatena. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 26-46.

• Noorhani, Piret. Eestluse püsiv jälg keset Torontot / intervjueerinud Kaarel Tarand. – Sirp, 2012, 22. juuni, lk. 40.

CRIMEA
• Lukats, Georg. Krimmi mälestused. Krimmi-Eestlaste Selts, 2011, 304 lk.

• Viikberg, Jüri, Ott Kurs. Estonians in Crimea. – Yearbook of Population Research in Finland. 2003, 39, 171–180.

DENMARK

Articles

• Kumer-Haukanõmm, Kaja. Eesti põgenikud Taanis : 1945–1952 ja nende edasine saatus – Tartu : Eesti Ajalooarhiivi toimetised. Acta et Commentationes Archivi Historici Estoniae, 2012, 19 (26), lk. 472-515.

LATVIA

Books
• Eestlased Lätis. I raamat / peatoim. ja järelsõna: Leili Utno ; toim. Karl Kruus; eessõnad: Vaira Vīķe-Freiberga … jt. Tallinn, 2007. 322 lk.

• Eestlased Lätis: II raamat / peatoimetaja Leili Utno, toim. Karl Kruus. Tallinn, 2008. 256 lk.

• Korjus, Hannes. Lätimaal eestlasi otsimas. Toim. Anneli Sihvart. Tallinn, 2011. 198 lk.

• Mela, Marjo. Latvian virolaiset : historian, kieli ja kultuuri. Helsinki, 2001. 213 lk.

• Mela, Marjo. Läti eestlased : ajalugu, keel ja kultuur. Tallinn, 2007. 218 lk.

• Sinu, minu ja meie Riia. Koost. Karl Kello, Livia Viitol. Tartu: Vanemuise Selts, 2008.

SWEDEN

Books
• Andræ, C. G. Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944. Uppsala, 2004. 184 lk.

• Andræ, C. G. Rootsi ja Suur põgenemine Eestist 1943–1944. Tallinn, 2005. 212 lk.

• De första båtflyktingarna: en antologi om balterna i Sverige / red. Lars-Gunnar Eriksson. Norrköping, 1986, 349 lk.

• Eesti põgenikud Rootsis sõnas ja pildis, 1944–1946 / toim. Arvi Moor. Borås, 1945. 95 lk.

• Eesti vabaduse eest : Eesti Rahvusfond 1946–1986. 1–3 osa. Stockholm, 1952–1986.

• ERN 1947–1997 : 50 aastat poliitilist võitlust. Stockholm, 1997. 233 lk.

• Estniska Kommitténs verksamhet 1944–1969. Stockholm, 1970. 24 lk.

• Holmert, B. G. Gotland under beredskapsåren 1939–1945. Flyktingströmmarna från Baltikum i andra världskrigets slutskede. Västervik, 1999. 304 lk.

• Kangro, Bernard. Eesti Rootsis: Ülevaade sõnas ja pildis. Lund, 1976. 287 lk.

• Kangro, Bernard. Estland i Sverige: Översikt i ord och bild. Lund, 1976. 287 lk.

• Pool sajandit eestlust paguluses: koguteos / toim. Arvo. Horm. Stockholm, 1995. 210 lk.

• Raag, Virve; Raag, Raimo. Över stormande hav: Estländskt liv och leverne i Kumla 1944–1991. = Üle tormise mere: Eesti elu-olu Rootsi väikelinnas Kumlas 1944–1991. Kumla, 1992. 130 lk.

• Tammine rahvas : koguteos / toimetanud Henno Jänes… [jt.] Uppsala, 1952. 207 lk.

• Tammine rahvas. 2. kd.: kaks aastakümmet rahvuslikku tegevust / toim. Raimond Kolk, Oskar Lauri, Heinrich Mark…[jt.]. Stockholm, 1965. 192 lk.

GERMANY

Books
• Balti Ülikool Saksamaal 1945–1949 : koguteos / toim. Elmar Järvesoo. Toronto, 1991. 518 lk.

• Displaced persons : Flüchtlinge aus den baltischen Staaten in Deutschland / Christian und Marianne Pletzing (Hgg.). München, 2007. 246 lk.

• 3 aastat Geislingenis : [album]. Geislingen, 1948. 63 l.

• Geislingeni Eesti Gümnaasium 1945-1948. Geislingen, 1949. 70 lk.

• Stille, Bernhard. Vom Baltikum ins Schwabenland : Estenlager und Ausquartiertenschicksal in Geislingen 1945–1950. Weissenhorn, 1994. 122 lk.

Articles
• Valmas, Anne. Eestlaste kultuurielu ja kirjanduslik tegevus Geislingenis. – Raamat on…I : Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Tallinn, 2000, 101–105.

• Valmas, Anne. Kirjastustegevus Saksamaa eesti põgenikelaagrites. – Eesti kultuur 1940. aastate teisel poolel. Tallinn, 2001, 148–154.

GREAT- BRITAIN

Books
• Hindo, Nigol. Eesti organisatsioonid Inglismaal, 1918–1968. London, 1971. 183 lk.
Artiklid

• Valmas, Anne. Maarjamaalased Briti Kuningriigis. – Tuna, 2007, 3, 150–156.

USA

Books
• Ameerika baltlased ja NATO laienemine Balti riikidesse : Baltlaste lobitöö Ameerikas 1996-2004 : dokumendid Vello Ederma arhiivist. Springfield, 2008. 248 lk.

• Ameerika eestlaste kultuuripärandi hoidja Eesti Arhiiv Ühendriikides : lühiajalugu 1964-2004. a. / koostanud Evald Rink. Lakewood : Eesti Arhiiv Ühendriikides, 2004. 74 lk., ill.

• Eestlased Washingtoni osariigis 1949–1999: [album] / toim. Elga Mihkelson jt. Seattle, 2001. 122 lk.

• Kumer-Haukanõmm, Kaja. USA välispoliitika Balti küsimuses 1944–1952 läbi Balti põgenike problemaatika. Magistritöö. Tartu, 2005.

• Maegi, Bernard John. Dangerous persons, delayed pilgrims: the post-WW2 admission of Europe’s displaced persons into the United States. 1996.

• Merivoo-Parro, M. New Yorgi Eesti Haridusselts ja pagulased : [magistritöö]. Tallinn, 2010.

• Mutt, Eugenie. Ameerika eestlased. Tartu, 1928.

• Pennar, Jaan; Parming, Tõnu; Rebane, P. The Estonians in America 1627–1975: A Chronology and Fact Book. New York, 1975.

• The Estonian heritage in America. Volume 1, Early history and the emergence of an organized Estonian-American community (working copy of manuscript). New York, 1976. 158 lk.
Articles
• Kumer-Haukanõmm, Kaja. Balti põgenike problemaatika USA poliitikas 1945–1952. – Ajalooarhiivi toimetised 15 : Artiklite kogumik / koost. Tõnu Tannberg. Tartu, 2007, 272–296.

• Merivoo-Parro, Maarja. New Yorgi Eesti Haridusselts ja pagulased. – Acta Historica Tallinnensia, 2011, 17, 110-123.

• Merivoo-Parro, Maarja. Pagulus kui naljaasi. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 159-174.

• Moosberg, Hilda. Eestlaste väljarändamisest ja elust Ameerikas XIX saj. lõpul ja XX saj. algul. – TRÜ toimetised, 1965, 234–243.

• Valmas, Anne. Eestlaste kirjasõna Ameerika Ühendriikides. – Keel ja Kirjandus, 2003, 5, 345–352.

• Valmas, Anne. Eesti Kultuurifond Ühendriiges. – Tuna, 2001, 1, 148–152.

RUSSIA

Books
• Eduard Parts. Õnnetu maja. Vali Press OÜ. Altnurga, 2015, 378 lk. – Raamatus juttu Ouduva piirkonna eestlaste saatusest ühe pereloo taustal].

• Eesti asundused V: Siberi eestlaste elud ja lood / koost. ja toim. Anu Korb. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010, 359 lk

• Jürgenson, Aivar. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet. Tallinn, 2002. 297 lk.(Tallinna Pedagoogikaülikooli Humanitaarteaduste Dissertatsioonid 7.)

• Jürgenson, Aivar. Siberiga seotud : Eestlased teisel pool Uuraleid. Tallinn, 2006. 376 lk.

• Jürgenson, Aivar. Siber – vabaduse ja vangiahelate vahel / toim. Helle Tiisväli. Tallinn, c2008. 338 lk.

• Korb, Anu (koost, toim.) Eestlased Venemaal: elud ja lood. Eesti asundused VI. EKM Teaduskirjastus 2014.

• Kulu, Hill. Eestlaste tagasiränne 1940–1989 : Lääne-Siberist pärit eestlaste näitel. Tartu, 1997. 277 lk.

• Lerchenbaum, Emma. Minu mälestused eestlaste elust Peterburis 1879–1919. Toim. Kaja Kumer-Haukanõmm. Tartu, 2012, 86 lk.

• Maamägi, Viktor. Uut elu ehitamas: Eesti vähemusrahvus NSV Liidus (1918–1940). Tallinn, 1980. 183 lk.

• Meomuttel, Jüri. Eesti asunikud laialises Vene riigis : [Esimene katse sõnumid kõikide Eesti asunduste üle tuua]. Jurjev, 1900. 61 lk.

• Nigol, August. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal : [Teine katse sõnumid kõikide Eesti asunduste üle tuua ja esimene katse üleüldist korraldust luua asunduste jaoks]. Tartu, 1918. 92 lk.

• Palu (Pallo), Kristjan. Esimesed eesti väljarändajad ehk 40 aastat Samaaras. Tartu, 1897. 112 lk.

• Roosi Siberi lood. Eesti asundused VII / koost. ja toim. Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 304 lk. – Rraamat annab värvika üldpildi kahe Ida-Siberi Krasnojarski krai lõunaosas asuva küla – Ülem-Bulanka ja Ülem-Suetuki eluolust, asustusloost, traditsioonidest ja kommetest. Lood pani aastatel 1969-1976 kirja ERA kaastööline Rosalie Ottesson.

• Rootalu, Liina; Jürgenstein, Lea. Peterburi eestlaste lood. Tallinn : Ajakirjade Kirjastus, 2011, 285 lk.

• Sabbo, Hilda. Võimatu vaikida I, II : [eestlaste represseerimist tõendavaid arhiividokumente] / toim. Nelli Melts, Ingrid Rüütel. Tallinn, 1996. 1327 lk.

• Sabbo, Hilda. Võimatu vaikida. III : Eesti inventuur : [eestlaste represseerimist tõendavaid arhiividokumente]. Tallinn, 1998. 816 lk.

• Sabbo, Hilda. Võimatu vaikida. IV : Vägivalla sajand : [dokumentide kogumik]. Tallinn, 1999. 770 lk.

• Sabbo, Hilda. Võimatu vaikida. V : Hukatud ja hüljatud : [eestlaste represseerimist tõendavaid arhiividokumente]. Tallinn, 2000. 540 lk.

• Sabbo, Hilda. Võimatu vaikida. VI : Hukatud ja hüljatud : [eestlaste represseerimist tõendavad arhiividokumendid]. Tallinn, 2002. 547 lk.

• Sabbo, Hilda. Võimatu vaikida. VII : Hukatud ja hüljatud : [eestlaste represseerimist tõendavad arhiividokumendid]. Tallinn, 2004. 687 lk.

• Siberian Estonians / created and compiled by Anu Korb, Kadri Viires. Tartu, 2009. 16 lk.
Сибирские эстонцы /идея и составление: Ану Корб – тексты, Кадри Вийрес – подбор иллюстраций и общее оформление. Tartu, 2009. 16 lk.

• Solames = А. Соламес: Из истории Российского государства и месте в нем эстонского народа. Великие Луки «Рубеж», 2009, 228 с.

• The Estonian-Latvian Conference “Compatriots in Siberia” : 10-11 December 2008, Tartu : abstracts = Международная конференция “Эстонцы и латыши в Сибири” / compiled by Anu Korb. Tartu, 2008. 28 lk.

• Vassar, Artur. Uut maad otsimas : Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Tallinn, 1975. 240 lk.

• Väljarändamine Urali mägede taha / vene keelest ümber pandud. Paide, 1909. 158 lk.

Articles
• Jansen, Ea. Väljarändamisliikumisest 1860-ndate aastate lõpul ja selle peegeldumisest erinevate ideoloogiliste suundade võitluses Eestis. – C. R. Jakobson ja tema ajastu. Tallinn, 1957, 3–33.

• Jürgenson, Aivar; Niglas, Liivo. Juurte juurde ja tagasi : Siberist remigreerunud eestlaste kodupaigakülastused kui näide sekulaarsest palverännust. – Mäetagused 54, lk. 27–66.

• Jürgenson , Aivar. The symbols and stereotypes of Siberia for Estonians and their historical background. – Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2014, 58, lk. 15-36.

• Jürgenson, Aivar. Review: Sibirien und Estland: Das Klirren der Fussfesseln. – Forschungen zur baltischen Geschichte, 2014, nr.9, lk. 341-344.

• Jürgenson, Aivar. 150 aastat pärast suurt väljarännet, 316, 2014, lk. 2-3.

• Kivimäe, Sirje. Eesti talurahva ümberasumine 20. sajandi algul. – Eesti ajaloo probleeme. Tallinn, 1981, 66–75.

• Korb, Anu. Eestlastest Vene Föderatsioonis 1990. aastail. – Krimmi kogumik. Konverentsi “140 aastat eestlust Krimmis” ettekanded. Tallinn, 2002, 150–170.

• Korb, Anu. Siberi eestlaste kohanemisest ja sulandumisest pärimusainese põhjal. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 47-70.

• Korb, Anu. Oma toit : muutustest Minussinski piirkonna eestlaste toidukultuuris. – Mäetagused, 59. Medica IX. Tervisest ja toidust, 125-150.

• Paulus, Ivo. Eestlased kaugel idas – väljarändamisest assimileerumiseni. – Mäetagused, 2012, 50, lk. 71-90.

• Raun, Toivo U. Estonian Emigration within the Russian Empire, 1860–1917. – Journal of Baltic Studies. 1986, Vol. 17, 4, 350–363.

• Rohtmets, Helen. The Repatriation of Estonians from Soviet Russia in 1920–1923: a Test of Estonian Citizenship and Immigration Policy. – Journal of Baltic Studies, 2011, 42: 2, 169–187.

• Rosenberg, Tiit. Eestlaste väljaränne 19. sajandil – 20. sajandi algul : taust ja võrdlusjooni naabritega. – Eesti kultuur võõrsil. Loode-Venemaa ja Siberi asundused. Tartu, 1998, 34–59.

• Sommer, Samuel. Väljarändamine ja Eesti asundused endise Venemaa piirides. – Eesti Hõim, 1929, 1, 11–22.

ESTONIANS IN RUSSIAN COMMUNITIES/AREAS

Books
• Arens, Ilmar. Peipsitagused eestlased. Tartu, 1994. 85 lk.

• Eestlaste unistuste ja mälestuste Krimm: pühendatud eestlaste Krimmi asumise 150. aastapäevale / koost. Krimmi-Eestlaste Selts; toim. Hans Treimann, Piret Pääsuke, Tiina Toomet. Tallinn: SE & JS, 2010, 207 lk.

• Эспер, Иван Михайлович; Сярг, Сальма Семеновна. Рыжково первое лютеранское поселение в Сибири и Лютеранская церков. Издательство Гйоль 2014, 390 c.

• Krimmi kogumik. Konverentsi “140 aastat eestlust Krimmis” ettekanded (09.-10.09.2002) / koost. ja toim. Jüri Viikberg. Tallinn, 2002. 240 lk.

• Krimmi kogumik II. Konverentsi “Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis” ettekanded (9.-10. septembril 2004 Simferopolis) /koost. ja toim. Tõnu Tender ja Liivia Viitol. Tallinn–Tartu, 2005. 396 lk.

• Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka = Latvians about Latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка / compiled by Aigars Lielbārdis. LU Literaras, folkloras un mākslas institūts, 2011 [raamat: tekstid 190 lk + 48 lk fotod + DVD].

• Mahtra Juhan : Mahtra Juhani uus kodupaik Ülem-Suetuki külas Siberis / koost. Julia Lell, Regina Lell; toim. Katre Koit. Juuru, 2008. 109 lk.

• Mikkor, Marika. Eestlased Musta mere rannikul. Tartu, 1998. 260 lk.

• Pullat, Raimo. Peterburi eestlased : Ajaloolis-demograafiline käsitlus sajandi algusest kuni 1917. aastani. Tallinn, 1981. 64 lk.

• Рекк-Лебедев, Анатолий. Далъневосточная Лифляндия. Эстонцы на Уссурийской земле. Таллин, 1989.

• Roos, Aarand. Jumalaga, Kars ja Erzurum : Türgi eestlaste ajalugu. Tallinn, 1992. 104 lk.

• Sabbo, Hilda. Häving : [Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti külast]. Tallinn, 1990. 78 lk.

• Sirge, Lembit. Eesti rahvakild Siberimaal : Estonia küla arenguaastad. Tallinn, 2004. 82 lk.

• Ström, Evald. Eesti-Haginsk : Küla, inimesed, saatused. Paide, 2000. 135 lk.

• Võime, Lembit. Tee uude ellu : Eesti asunduste ajaloost Kaukaasia Musta mere rannikul XIX saj. 2. poolest kuni 1929. Tallinn, 1980. 179 lk.

• Эстонцы на берегах Невы : судьбы и биографии : [сборник воспоминаний и научных исследовании] / Фонд церкви св. Иоанна (Санкт-Петербург) ; составитель, главный редактор Вероника Махтина. Санкт-Петербург, 2002. 51 lk.

Articles
• Buk, Villem (W[illem] B[uk]). Kaukasia Eesti asundused. – Postimehe kirjakogu Oma Maa II, Tartu, 1913, lk. 270−299.

• Eesti-Haginski küla sünd, elu ja surm Kaukaasias. – Meie Tee, 1971, 3-4, lk. 42−47; /1971, 5-6, lk. 72−76; 1971, 7-8, lk. 100−105; 1971, 9-10, lk. 150−153; 1971, 11-12, lk. 168−173; 1972, 1-2, lk. 10−15; 1972, 3-4, lk. 41−46; 1972, 5-6, lk. 76−80. – Autoriks märgitud Kaukaaslane.

• Хранилов, Ю. П., Прозоров А. Н., Колотов А. В. Эстония и Вятский край : взгляд филателиста. – Этнокультурные процессы в странах и регионах. Матерялы Международной научной конференции. Киров : Вятский государственный университет, 2013, с. 185–190.

• Jürgenson, Aivar. Kalade kiiluvees : Eestlased Jaapani mere ääres. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat 45. Tartu, 2001, 67–102.

• Jürgenson, Aivar. Ajalugu, sõda, ajaloosõda. Abhaasia-gruusia vastuolud ja nende tõlgendused. Acta Historica Tallinnensia 19, 2013, 19, lk. 147-183.

• Korb, Anu. Remigration and telling about it: stories of Estonians from Russia. – Folklore, 2008, vol. 39, lk. 39-62.

• Korb, Anu. Välitööd rahvuskaaslaste juures Krasnojarski krais. – Mäetagused, 2008, 40, lk. 83-93.

• Корб, Ану. Отражение переселения эстонцев в Вологодско-Вятский регион в эстонской печати. – Этнокультурные процессы в странах и регионах. Матерялы Международной научной конференции. Киров : Вятский государственный университет, 2013, с. 69–77.

• Kurs, Ott. Eestlased paljurahvuselises Krimmis. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat, Tartu, 2003, 195-205.

• Leemets, Tiina; Valge, Jüri; Viikberg, Jüri. 140 aastat eestlust Krimmis. – Oma Keel, 2001, 2, 72-75.

• Mikkor, Marika. Kaukaasia eestlaste usuelust ja ristimistavadest. – Akadeemia, 2001, 7, lk. 1476−1492; 2001, 8, lk. 1769−1779; 2001, 9, lk. 1996−2014.

• Mikkor, Marika. Millal ja mismoodi said eestlastest Kaukaasias Kaukaasia eestlased. –
Eestlane ja tema maa : Konverentsi „Kodumaa ja kodupaik: eestlase territoriaalne identiteet” 16.−17. november 1999 materjale. Tallinn, 2000, lk. 65−88.

• Piho, Mare. Setude ümberasumisest külmale maale. – Krimmi kogumik. Konverentsi “140 aastat eestlust Krimmis” ettekanded. Tallinn, 2002, 171–185.

• Pillak, Peep. Eestlased Toropetsis. – Kultuur ja Elu, 2010, 4 (502), 20–26.

• Pirsko, Priit. Sangastest Samaarasse ja Siberisse. – Bergid ja Sangaste. Lehekülgi Sangaste kihelkonna ajaloost. Tartu, 1994, 80–90.

• Pärdi, Heiki. Abhaasi ANSV Sulevi küla eestlaste elatusaladest 1885–1930. –
Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXV, Tallinn, 1984, lk. 105−117.

• Tuisk, Astrid. We have nothing to do with them; they live with their own kind. Siberian Estonians’ representations of the neighbouring Turkic peoples. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2014, 58, lk. 77-104.

• Viikberg, Jüri. Vanimatest Siberi asundustest. – Keel ja Kirjandus 1988, 5, 284–288.

• Võime, Lembit. Eesti asustuse kujunemine Abhaasias (Salme ja Sulevi eesti asundused) XIX saj. 80-ndail aastail. – Ajalooalaseid töid V : ÜTÜ ajalooringi kogumik, Tartu, 1974, lk. 108−121

• Võti, Tiina. Samaara kubermangu Novousseni maakonna eesti asustuse kujunemisest (1855–1917). – Etnograafiamuuseumi Aastaraamat XXXV, 1984, 118–130.

TURKEY

Articles
• Roos, Aarand. Virolainen kylä Turkkissa. The Estonian Village in Turkey. – Puolikuu, Helsingi, 2006, 4, lk. 3−7. Ülevaade Türgi Uus-Estonia küla eestlastest.