Personal Bibliographies

• Aarand Roos : bibliograafia kommentaaridega / koost. A. Roos. Tallinn, 2000. 16 lk.

• Agr. dr. Joosep Nõu, põllumajandusökonoomika dotsent Rootsi Põllumajandusülikoolis, Uppsalas Rootsis, endine põllutöökoolide peainspektor Eestis : biograafia ja teaduslike ja teiste tööde bibliograafia = Agr. dr. Joosep Nõu, docent i lantbruksekonomi vid Lantbrukshögskolan, Uppsala, Sverige, före detta lantbruksskolornas generalinspektör i Estland : biografi och bibliografi över vetenskapliga och andra arbeten / koost. Enn Nõu. Uppsala, 2004. 66 lk.

• August Mälk : personaalnimestik / koost. Anne Valmas. Tallinn, 1991. 194 lk.

• Eduard Tubin : bibliograafia. 1. osa, 1928–1944. Tallinn, 1995. 129 lk.

• Eduard Tubin : bibliograafia. 2. osa, 1944–1982. Tallinn, 1997. 319 lk.

• Eduard Tubin : bibliograafia. 3. osa, 1983–1997. Tallinn, 1998. 215 lk.

• Eerik Haameri bibliograafia / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ; koostaja Annemaria Onoper. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 90 lk.

• Enn Nõu biograafia / koost. Enn Nõu. Uppsala, 2004. 107 lk.

• Enn Nõu biograafia / koost. Enn Nõu. Uppsala, 2013. 176 lk.

• Gustav Suits : personaalbibliograafia. Fondinimestik / koost. Külli Tamkivi, Tiina Koiva, Krista Pisuke. Tartu, 1998. 334 lk.

• Helga Nõu biograafia. / koost. Enn Nõu. Uppsala, 2004. 142 lk.

• Helga Nõu biograafia. / koost. Enn Nõu. Uppsala, 2013. 209 lk.

• Hellar Grabbi : bibliograafia / koost. Anne Valmas ; toimetaja Aita Kraut ; kujundaja Tiia Eikholm. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2013. 129 lk.

• Ilmar Talve : bibliografia : 1934–1998 : LXXX annorum 17.1.1999. toim. Timo J. Virtanen. Turku, 1999. 67 lk.

• Ilo Käbin : [arstiteadlane] : bibliograafia 1940–1999 / koost. Aive Haljand. Tallinn, 2000. 22 lk.

• Ivar Ivaski personaalbibliograafia / koost. Mari Tarvas; toim. Heldur Niit ja Tiina Hallik. Tallinn : Keel ja Kirjandus, 2006. 119 lk., ill.

• Jüri Kaude. Radioloogia minu elus : mõtteid ja meenutusi: [teadustööde bibliograafia]. Tartu, 2007. 48 lk.

• Kaarel Liidak : tema tööst ja ideoloogiast / koost. Aksel Mark. Uppsala, 1985. 40 lk.

• Kalju Lepik : bibliograafia / koost. Anne Valmas ja Anne Klaassen. Tallinn, 2000. 224 lk.

• Karl Ast : [kirjanik ja poliitikategelane : 1886-1971] : kirjanduse valiknimestik / koost. Kristiina Jaansen, Mare Kurvet. Tallinn] : Eesti Rahvusraamatukogu, 2006. 85 lk.

• Karl Ristikivi : personaalnimestik / koost Anne Valmas ja Vallo Kelder. Tallinn, 1992. 140 lk.

• Marie Under : personaalnimestik / koost. Anne Valmas ja Vallo Kelder. Tallinn, 1994. 240 lk.

• Peeter Lindsaare bibliograafia = Bibliography / koost. Peeter Lindsaar. Sydney, 1987. 68 lk.

• Professor Anton Nõmmik : tema elust ja tööst / koost. Kaarel Vahtras. Uppsala, 1975. 40 lk.

• Valev Uibopuu 19.10.1913 – 18.03.1997 : bibliograafia / koost. Maie Elstein. Võru : Võrumaa Keskraamatukogu, 2013. 90 lk.