Cultural History

Books

• Arraste, Angela; Zajedova, Iivi; Rüütel, Eha. Rahvatantsuharrastusega seotud kultuuri- ja suurpeod väljaspool Eestit. – Mäetagused, 49, 2011, 49–64.

• Ameerika eestlaste kultuuripärandi hoidja Eesti Arhiiv Ühendriikides : lühiajalugu 1964-2004 / koost. Evald Rink. Lakewood, 2004. 74 lk.

• Eesti keel ja kultuur maailmas: 13.–15. august 2000, Tartu [konverentsi] ettekanded / koost., toim. ja eessõna autor Jüri Valge. Tartu, 2002. 110 lk.

• Eesti Kool : Stockholm 1945–2005 = Estniska skolan / tekst : Liisa Aus ; koost. Liisa Aus ja Maimi Parik. Stockholm, 2004. 128 lk.

• Estonian culture in exile : 10 years of estonian cultural activities in Sweden : Aims of estonian cultural policy in exile. Stockholm, 1956. 27 l.

• Keelekosti kodumaalt : kümme aastat Peterburi keelepäevi / koost. ja toim. Jüri Valge. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010. 185 lk.

• Kirjad : 1952-1961 : Ella Ilbak, August Gailit / koost. Piret Noorhani ; toim. Maie Mägi; kujundanud Evelin Kasikov. Tallinn : Tänapäev, 2009. 137 lk., ill.

• Kirjarahva pildiraamat: Fotosid aastatest 2001-2009 = Picture book of writers: photos from 2001-2009 / koost. Alar Madisson, Piret Noorhani, Vilve Asmer; tõlk. Anne Lange; toim. Leili Punga; kujundanud Kristiina Rosina, kaas Kalle Müller; pildistanud Alar Madisson. Tartu : Kunst, 2009. 127 lk.

• Korb, Anu. Eestlased Kanadas ja Siberis. – Mäetagused, 49, 2011, 185–190.

• Korb, Anu. Torontos Siberi eestlasi tutvustamas. – Sirp, 2011, 25. nov.

• Mahtina, Veronika. Eesti Jaani kirik Peterburis = Эстонская церковь Св Иоанна в Петербурге.Tallinn, 2009. 163 lk.

• Pullat, Raimo. Lootuste linn : Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn, 2004. 502 lk.

• Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006 : artiklid ja ettekanded = International conference on the baltic archives abroad : articles and papers = Starptautiskā konference par baltiešu arhīviem ārzemēs 2006 : raksti un referāti / Eesti Kirjandusmuuseum … [jt.] ; koost. Piret Noorhani ; tõlk. Anne Lange … [jt.] ; toim. Velly Roots … [jt.]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2007.

• Saaber, Kalju. Punaselageda saaga : [romaan]. Tallinn, 1991. 479 lk.

• Sõprade kirjad on su poole teel : Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus 1965-1991 / koost. ja kommenteerinud Sirje Olesk ; toim. Tiina Saluvere ; kujundanud Kalle Müller. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013. 336 lk.

• Tartu College ajakirjanduse peeglis 1968–1992 : Akadeemiline Kodu, Tartu Instituut, Eesti Keele Lektoraat, Eesti Õppetool, Bibliograafia Klubi / toim. Leo Koobas. Toronto, 1997. XII, 469 lk.

• Valmas, Anne. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000. I. Tallinn, 2003. 206 lk.

• Valmas, Anne. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000 : analüütiline ülevaade [võrguteavik]. Tallinn, 2003.

• Valmas, Anne. Kodutanumast kaugemal : valimik artikleid väliseesti kultuurist. Tallinn, 1994. 131 lk.

• Valmis, Aavo. Emakeeleõpetus Venemaa eesti koolides. Tallinn, 1997. 93 lk.

Articles
• Irs, Ellen. Toronto arhiividest – Mulkide almanahh, Tartu, 2000, 10, 126–128.

• Korb, Anu; Kalkun, Andreas. Dokumentaalfilmi tõest ja eetikast. – Teater. Muusika. Kino, 4, 2013, lk. 118–121.

• Mäger, Mart. Eestlased Kaug-Idas. – Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi. Tallinn, 1970, 216–226.

• Noorhani, Piret. Baltic Heritage Network : die Pflege des exilbaltischen Kulturerbes – Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven. – Forschungen zur Baltischen Geschichte. Tartu, 2008, 3, lk. 239-242.

• Noorhani, Piret. Baltic Heritage Network – virtuaalne ja reaalne arhiivikogukond. – Lennuk, 2010, nr… lk.

• Noorhani, Piret. Ilbaku jätkuv taastulemine – Ilbak, Ella. Otsekui hirv kisendab… : mälestusi ja tõekspidamisi. Tallinn: Tänapäev, 2009, 264-272.

• Noorhani, Piret. Kas VEMU juba paistab? – Eesti Elu, 2010, 18. juuni, 3 ja 7.

• Noorhani, Piret. Networking the cultural heritage of the estonian diaspora: attempts and experiences. – Knygotyra : Mokslo darbai = Book science : Research papers. Vol. 50 Vilnius, 2008, lk. 236-243.

• Noorhani, Piret. Preserving Cultural Heritage of the Estonian Diaspora. – AjaKaja, 2010, Summer 2010, Volume 32, 8-9.

• Noorhani, Piret. Tartu College’is räägiti Kanada eestlaste kultuuripärandist ja VEMUst. – Eesti Elu, 2010, 5. veebr., 1, 13.

• Noorhani, Piret. Tartu Instituudi Arhiiv Torontos. – Paar sammukest. Eesti Kirjandusmuusemi aastaraamat XIII. Tartu, 1996, 123–135.

• Noorhani, Piret. Tulise oraga õhku tõmmatud sõõr – Kirjad 1952-1961. Ella Ilbak, August Gailit. Tallinn: Tänapäev, 2009, 7-33.

• Noorhani, Piret. Väliseesti arhiivid eile, täna homme. – Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahkumine läände ja selle mõju. / Great exodus in 1944. The Flight of Estonians to the West and its influences. Tartu: Tartu University, 2006, 170-190.

• Noorhani, Piret. Väliseesti kultuuripärandist ja VEMUst eriti = The cultural heritage of expatriate Estonians and the Museum of Estonians Abroad. – Bibliograafia Klubi 25. Toronto: 2010, 15-22.

• Noorhani, Piret. Kunstirahva uus algus. Paul Olaki kirjad Hanno Kompusele põgenikelaagri ajast. – Tuna 2013, 3, lk. 127-135.

• Oja, Hannes; Teder, Erik. Eesti Raamatu Aasta Kanadas 2000/2001.–Raamat on…II. Tallinn, 2002, 85–89.

• Saaber, Kalju. Kaevuvinnade otsingul. – Kaimude raamat: Publitsistikat ja reisikirju 1974–1980. Tartu, 1982.

• Tuisk, Astrid. Kooliõpetus ja eestlastest köster-koolmeistrid Siberis 19. sajandi lõpu- ja 20. sajandi alguskümnenditel. – Paar sammukest XXII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2006. Tartu, 2006, 161–181.

• Valmas, Anne. Estonian printed heritage in exile : the Centre of Estonian Exile Literature at Academic Library of Tallinn University. – Knygotyra : Mokslo darbai = Book science : Research papers. Vol. 50 Vilnius, 2008, lk. 227-235.