Music

Books
• Hirvesoo, Avo. Kõik ilmalaanen laiali : lugu eesti pagulasmuusikutest. Tallinn, 1996. 381 lk.

• Korb, Anu (koost). Siberi eestlaste laulud / Songs of Siberian Estonians / Песни сибирских эстонцев. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist / Recordings from the Estonian Folklore Archives / Звукозаписи Эстонского Фольклорного Архива 5. 2., täiendatud väljaanne. Eesti Kirjandusmuuseum 2014. Veeb: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased.

• Ojamaa, Triinu. 60 aastat eesti koorilaulu multikultuurses Torontos = 60 years of Estonian choral singing in multicultural Toronto / [toim. Kanni Labi; tõlkija Mall Puhm]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2011. 398 lk., [32] lk., ill.

Articles
• Kalkun, Andreas; Oras, Janika. Seto Singing Tradition in Siberia: Songs and “Non-Songs”. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2014, 58, lk. 149-186.

• Kirme, Maris. Huvikeskmes on väliseesti koorikultuur. – Akadeemia, 2012, 7, lk. 1309-1315. (Arvustus: Ojamaa, Triinu. 60 aastat eesti koorlaulu multikultuurses Torontos. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2011).

• Ojamaa, Triinu; Valk,Aune; Kanni Labi, Kanni; Karu-Kletter, Kristel. Muusika osast diasporaaeestlaste identiteedis. – Sõna jõul. Diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel. Toimetanud Kristi Anniste, Kaja Kumer-Haukanõmm, Tiit Tammaru. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008, lk. 137–155.

Allikapublikatsioon
• Kirjad. I, (1929-1961) / Eduard Tubin / koost. ja kommenteerinud Vardo Rumessen. Tartu, 2006. 559 lk.

• Kirjad. II, (1962-1982) / Eduard Tubin / koost. ja kommenteerinud Vardo Rumessen ; toim. Valve Jürisson. Tartu, 2006. 655 lk.

Sound recordings
• Korb, Anu (koost). Siberi eestlaste laulud / Songs of Siberian Estonians / Песни сибирских эстонцев. Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist / Recordings from the Estonian Folklore Archives / Звукозаписи Эстонского Фольклорного Архива 5. 2., täiendatud väljaanne. Eesti Kirjandusmuuseum 2014. Veeb: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased.

• Merivoo-Parro, Maarja. Esto-Muusika : Ulgu-Eesti leviplaadid 1958-1988. Tallinn : Mortimer Snerd, 2015. 46 lk.

• Siberi setode laulud [Helisalvestis] = Songs of Siberian seto = Песни сибирских сето / koost. Andreas Kalkun & Anu Korb; [toim. Andreas Kalkun, Anu Korb]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012.