Projektas “Pokalbiai apie emigraciją” pratęstas ir pristatytas IFLA konferencijoje JAV

August 29, 2016

Rugpjūčio 13–19 dienomis Ohajo valstijoje esančiame Kolambuso mieste (Jungtinės Amerikos Valstijos) įvyko 82-oji Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinė konferencija ir asamblėja. Stendinių pranešimų sesijoje tarptautinei bibliotekininkų bendruomenei buvo pristatytas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos IMD Lituanistikos skyriaus vykdomas projektas – renginių ciklas mokiniams „Pokalbiai apie emigraciją“. Projektą stendo lankytojams pristatė Nacionalinės bibliotekos atstovė Alma Stanaitytė-Masevičienė.

Gavusi dalinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, Lietuvos nacionalinė biblioteka 2015 m. organizuotą edukacinių renginių ciklą „Pokalbiai apie emigraciją“ pratęs. 2016–2017 mokslo metais projektas bus vykdomas Utenos apskrities gimnazijose. Jis apims interaktyvias paskaitas, kultūrinius-edukacinius renginius moksleiviams ir viešus gimnazistų debatus. Džiugu, kad projekto partneriais vykdant numatytas veiklas sutiko tapti penkios Utenos apskrities gimnazijos ir viešosios bibliotekos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, nevyriausybinė organizacija „Globalios Lietuvos lyderiai“, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas. Informacinis rėmėjas − LRT „Lituanicos“ kanalas.

2015 m. projektas įgyvendintas Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. Įvertinus temos aktualumą, nuspręsta projektą pratęsti, išplečiant jo veiklas ir geografines ribas. Pirmojo projekto metu paaiškėjo, jog moksleiviams stinga žinių apie (e)migracijos Lietuvoje istorinius procesus, o tai trukdo jiems suvokti šiandienius emigracijos iššūkius. Moksleiviai remiasi aplinkos suformuota nuomone, neturi pakankamai informacijos, kad argumentuotai pagrįstų savo poziciją, ir tai gali turėti lemiamos įtakos ateityje apsisprendžiant dėl emigracijos. Pirmasis projektas parodė, kad gimnazistai efektyviausiai įsigilina į informaciją atlikdami interaktyvias kūrybines užduotis bei dirbdami savarankiškai, todėl šiame projekte daug dėmesio bus skiriama moksleivių individualioms ir grupinėms-projektinėms kūrybiškumo reikalaujančioms užduotims.

conversations_amaseviciene

conversations_fragmentas