Kas mes esame?

 

Mūsų veikla?

Lietuvių išeivijos paveldo klausimus kuruojančios darbo grupės veikla:

– teikti informaciją apie užsienyje ir Lietuvoje esančius rankraštinius bei publikuotus išeivijos archyvus;

– rengti lietuvių išeivijos interneto svetainių nuorodų katalogą;

– kaupti ir sisteminti informaciją apie lietuvių egzodo mokslinius tyrimus;

– informuoti apie publikuojamus lietuvių išeivijos tematikos mokslo darbus;

– teikti informaciją apie svarbiausius su lietuvių išeivijos paveldu susijusius renginius, konkursus;

– konsultuoti lietuvių išeivijos archyvų tvarkymo, saugojimo bei grąžinimo klausimais;

– plėsti ryšius su lietuvių išeivijos organizacijomis ir bendruomenių nariais užsienyje;

– bendradarbiauti su Estijos ir Latvijos išeivijos archyvų ekspertų darbo grupėmis.

 

Šį portalą paskatino įkurti 2006 m. vasarą Tartu vykusios tarptautinės konferencijos „Baltijos archyvai užsienyje” metu priimtas memorandumas.Lietuvoje dirbanti, išeivijos paveldo klausimus kuruojanti darbo grupė:

Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė, nevyriausybinės organizacijos Baltijos šalių paveldo tinklas viceprezidentė
jolanta.budriuniene[at]lnb.lt

Valdonė Budreckaitė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vyriausioji tyrėja
valdone.budreckaite[at]lnb.lt

Dalia Cidzikaitė, dr., Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vyriausioji tyrėja
dalia.cidzikaite[at]lnb.lt

Giedrė Milerytė-Japertienė, dr., Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vadovė
giedre.mileryte[at]lnb.lt

Laura Laurušaitė, dr., Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja
laura[atllti.lt