Tomas Venclova: bibliografijos rodyklė (1956-2011)

venclova_sumazintasTomas Venclova: bibliografijos rodyklė = Bibliographic index = Bibliografija (1956-2011) / sudarytojos Jolanta Budriūnienė, Jolanta Garlaitė, dailininkė Elona Marija Ložytė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012.

Leidinyje publikuojamas nepaprastai gausus ir įvairialypis autoriaus darbų grožinės kūrybos, publicistikos, eseistikos, literatūros kritikos baruose įrodymas. Tomas Venclova šiandien yra vienas iš labiausiai pasaulyje žinomų lietuvių autorių. Jo kūrybos vertimų publikuota daugiau nei dvidešimčia užsienio kalbų. Visa ši poetinio žodžio sklaida atsispindi pirmojoje bibliografijos dalyje T.Venclovos kūryba. Ne mažiau įdomus ir informatyvus knygos skyrius – Literatūra apie T. Venclovą –  pristato gausaus būrio lietuvių ir užsienio autorių mintis, vertinimus, požiūrį į jo darbus, kūrybos refleksijas. Daug vietos šioje dalyje skirta ir T.Venclovos politinės, visuomeninės veiklos apžvalgai. Knygą puošia autoriaus susitikimų su garsiais lietuvių ir kitų šalių kūrėjais akimirkas fiksuojančios nuotraukos. Leidinyje publikuojamos asmenvardžių, leidimo vietų ir abėcėlinė eilėraščių rodyklės.