Pirmieji lietuvių emigrantai JAV: įvaizdis U. Sinclair „Džiunglėse“ vs kultūrinio-visuomeninio gyvenimo dokumentinis palikimas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

February 5, 2015

Ne taip seniai Lietuvoje jau šeštąjį kartą išleistas amerikiečių rašytojo Uptono Sinlairio romanas “Džiunglės”1, kuriame aprašyta XX a. pradžios Čikaga ir jos priemiesčiuose esančios skerdyklos, kuriose dirbo emigrantai iš visos Europos.
Pagrindiniai Džiunglių personažai – Čikagos skerdyklose dirbantys lietuviai, kurie didelėmis šeimomis emigruodavo į Jungtines Amerikos Valstijas ir ten dažniausiai dirbdavo sunkų, alinantį darbą, o gyvendavo prasčiausiomis sąlygomis. Šis romanas dažnai pristatomas kaip, pagrįstas tikrais įvykiais – tarsi lietuvių emigracijos istorija, kuri atskleidžia ir šiandien atpažįstamus siekius – geresnio gyvenimo ir geriau apmokamo darbo svetur paieškas.

Šiame naujausiame šeštajame “Džiunglių” leidime išspausdintas ir knygą išleidusios leidyklos “Aukso žuvys” direktorės Sigitos Pūkienės, Čikagos Ilinojaus universiteto profesoriaus, lituanisto, Giedriaus Subačiaus2, Vilniaus universiteto docento, istoriko Aurimo Švedo bei Lietuvos Prezidento, politiko, visuomenės veikėjo Valdo Adamkaus, pokalbis. Šiame pokalbyje Valdas Adamkus ilgus metus gyvenęs JAV išsakė tokias mintis: “skaitydami šią knygą mes turime galimybę patirti, kokiose primityviose sąlygose gyveno ano meto lietuvių bendruomenė JAV. Vartodamas žodžių junginį „primityvios sąlygos” visų pirma turiu omenyje bendrą kultūrinį-intelektinį lygį“3.

Tačiau Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugoma gausi JAV lietuvio, gydytojo, numizmato, lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjo Aleksandro Račkaus XIX a. pabaigos – XX a. pradžios išeivijos dokumentų kolekcija4 leidžia pažvelgti į lietuvių emigrantų gyvenimą JAV kiek kitu kampu. Šioje kolekcijoje saugoma nemažas A. Račkaus sukauptas išeivijos draugijų dokumentų rinkinys (virš 800 dokumentų aplankų): protokolų, finansų apskaitos knygos, kvitų knygelės, atvirlaiškiai, vokai su draugijų emblemomis, kitais ženklais, draugijų korespondencija ir kt. Dokumentų chronologinės ribos 1892-1939 m.

img_8120

 

 

 

 

 

 

Labai susidomėjęs numizmatika ir muziejininkyste 1917 m. Aleksandras Račkus Čikagoje įsteigė Lietuvių numizmatikos ir istorijos muziejų, kuriame kaupė ir lituanistinę medžiagą iš JAV lietuvių gyvenimo. 1935 m. dalis šios kolekcijos buvo perduota Lietuvai. Minimų dokumentų priklausomybę A. Račkaus kolekcijai rodo jo asmeninis spaudas ir ranka užrašytas inventoriaus numeris.

protocols

XIX a. pabaigoje į Jungtines Amerikos Valstijas plūstelėję pirmieji emigrantai iš Lietuvos ieškojo ne tik geriau apmokamo darbo ar geresnės vietos gyventi, bet ir galimybės laisvai kalbėtis, skaityti, melstis gimtąją kalba5, burtis į bendraminčių klubus. Besikuriantys laisvoje šalyje lietuviai ėmėsi ir aktyvios kultūrinės, visuomeninės veiklos, aktyviai būrėsi į įvairias draugijas. Vien Pensilvanijos valstijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje veikė 150 lietuviškų draugijų, o U. Sinclairo knygoje aprašomoje Čikagoje tuo metu veikė 25 lietuvių draugijos6. Daugumą pirmųjų išeivijos draugijų galima apibūdinti kaip katalikiškas savišalpos organizacijas. Iš dalies tai galima aiškinti lietuvių emigrantų noru padėti vieni kitiems įsikurti, teikti ir gauti finansinę pagalbą ligos, laidotuvių ar kitais gyvenimo atvejais.

clipboard01

Draugijų susirinkimų protokolų, finansų knygos – vienas šaltinių padedančių nustatyti lietuvių išeivių ekonominę padėtį, jų veiklą. Aleksandro Račkaus kolekcijoje saugomi draugijų dokumentai suteikia galimybę išplėsti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios išeivijos istorijos tyrinėjimus, patikslinti jau turimą informaciją ir iš naujo atrasti lietuvių išeivių istoriją.
Alma Masevičienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

1 Sinclair U. Jungle.- New York, Doubleday, Page & company, 1906. Knyga estų kalba: http://www.ester.ee/record=b4443641, elektroninė versija anglų kalba: http://www.gutenberg.org/files/140/140-h/140-h.htm#link2HCH0001. Plačiau apie autorių: http://www.kirjasto.sci.fi/sinclair.htm.

2 Subacius G. Upton Sinclair and the lithuanian Jungle, 2013

3 Sinclair U. Džiunglės.- Vilnius, 2012.- P. 36

4 LNMMB RKRS Aleksandro Račkaus rankraščių fondas – F63.

5 Apie lietuviškos spaudos draudimą: http://www.spaudos.lt/Istorija/Press_ban.en.htm

6 Amerikos lietuvių istorija / red. Antanas Kučas. – Bostonas, 1971. – P. 32