Organizuojamas 3-iasis tarpdalykinis jaunųjų diasporos tyrėjų seminaras

April 21, 2016

2016 m. balandžio 28 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyrius organizuoja 3-iąjį tarpdalykinį jaunųjų diasporos tyrėjų seminarą. Jis vyks Lietuvos edukologijos universitete, II rūmuose, 318 kab. (T. Ševčenkos g. 31)
Programa

10 val. Seminaro pradžia, dalyvių prisistatymas prie kavos puodelio.

11 val. Penki lietuviškos diasporos pjūviai (po 15 min.)

  • dr. Kęstutis Raškauskas „Londono lietuvių istorijos rašymo problemos“
  • Ina Vaisiūnaitė „Elektroninių medijų beieškant: lietuviški archyvai JAV“
  • dr. Neringa Lašaitė-Markevičienė „Balys Sruoga egzode – Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (Vandos Sruogienės archyvų apžvalga)“
    Akvilė Šimėnienė „Disertaciją apie Birutę Ciplijauskaitę baiginėjant: netyrinėtos sritys, metodai ir perspektyvos“
  • dr. Laura Laurušaitė „Baltiška tapatybė diasporoje: perdangos ir prieštaros“

12:30 val. LNB IMD Lituanistikos tyrimų skyriaus vykdomi diasporos tyrimai.

13 val. Pietūs

14 val. Prof. dr. Danutės Petrauskaitės monografijos Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1870–1990: tautinės tapatybės kontūrai (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015) pristatymas.

 

Renginio partneris – Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas.

 

Pirmasis tarpdalykinis jaunųjų diasporos tyrėjų seminaras, 2014 m.

Pirmasis tarpdalykinis jaunųjų diasporos tyrėjų seminaras, 2014 m.

Antrasis tarpdalykinis jaunųjų diasporos tyrėjų seminaras, 2015 m.

Antrasis tarpdalykinis jaunųjų diasporos tyrėjų seminaras, 2015 m.