Naujos knygos apie išeiviją

January 14, 2013

Metų pradžia užderėjo gausiu knygų derliumi. Leidykla “Versus aureus” išleido net tris Lietuvių išeivijos instituto knygas: dvi monografijas ir šaltinių publikaciją:

Asta Petraitytė Briedienė. Lietuvos diplomatijos tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983): monografija. Vilnius: Versus aureus, 2012. – 408 p.

Lietuvos diplomatų korespondencija (1940-1945 m.): šaltinių publikacija. Sudarytoja Asta Petraitytė-Briedienė. Vilnius: Versus aureus, 2012. – 448 p.

Vincas Bartusevičius, Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012. – 608 p.

Daugiau apie šias knygas >>> http://www.iseivijosinstitutas.lt/naujienos/naujos-knygos-1

 

Taip pat pasirodė nauja kolektyvinė monografija „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“ (autoriai – D. Dapkutė, I. Celešiūtė, D. Jovaišienė, D. K. Kuzmickaitė, L. Saldukas, K. Ūsaitė).

Daugiau apie šią monografiją >>> http://www.iseivijosinstitutas.lt/naujienos/nauja-knyga