IN MEMORIAM LINAS SALDUKAS

September 2, 2014

Rugsėjo 1-osios naktį netekome ilgamečio VDU Lietuvių išeivijos instituto bendradarbio, išeivijos istorijos tyrinėtojo dr. Lino Salduko.

IN MEMORIAM LINAS SALDUKAS

Linas

 

 

 

 

 

 

 

 

Linas Saldukas gimė 1970 m. gegužės 1 d. Kaune. 1977–1988 m. baigė Kauno J.Aleksonio vidurinę mokyklą. 1989 m. įstojo į istorijos studijas atkurtame Vytauto Didžiojo universitete. Nuo pat 1994 m. dirbo VDU Išeivijos institute, kur 2000 m. parengė ir apgynė daktaro disertaciją tema “Lietuvių DP (perkeltųjų asmenų) kultūrinis gyvenimas 1945–1950 metais”, už kurią jam buvo suteiktas humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro laipsnis.
Linas buvo aktyvus akademinės bendruomenės narys, tautinės lietuvių studentų koorporacijos “Neo Lithuania” filisteris, Kauno istorijos draugijos vicepirmininkas, Baltijos šalių išeivijos paveldo tinklo “Balthernet” iniciatorius ir ilgametis valdybos vicepirmininkas, aktyvus santarietis.
Užjaučiame Lino šeimą ir artimuosius.

Atsisveikinti su velioniu galima Laidojimo paslaugų centre “Liūdinga” (Vytauto pr. 44 a, Kaunas) nuo rugsėjo 2 d., antradienio, 11 val. Karstas išnešamas rugsėjo 4 d., ketvirtadienį, 14 val. Laidotuvės vyks Karmėlavos kapinėse. Mišios aukojamos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1, Kaunas) rugsėjo 4 d. 11 val.