Įgyvendintas tarptautinis atminties institucijų projektas

November 20, 2014

Šiemet sukanka 70 metų nuo vienos didžiausių XX a. Baltijos šalių emigracijos bangų, kai vengdami sovietinių represijų Antrajam pasauliniam karui baigiantis tėvynę buvo priversti palikti daugiau nei 280 tūkst. Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių. Pirmuoju laikinu jų prieglobsčiu tapo Vokietijos DP stovyklos, kuriose netrukus buvo atgaivintas aktyvus visuomeninis, kultūrinis, socialinis gyvenimas. Minint šią sukaktį, Latvijos, Estijos ir Lietuvos atminties institucijų atstovų pastangomis įgyvendintas daugiau nei dvejus metus trukęs tarptautinis projektas “Refugees from the Baltic Countries in German Camps 1944–1951”, kurio rezultatas – virtuali paroda “Baltijos šalių išeiviai Vokietijoje, 1944–1951 m.”

Mūsų šaliai projekte atstovavo Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyrius. Parodoje pristatomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vokietijos lietuvių kultūros instituto, Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA), JAV Lituanistikos tyrimo ir studijų centro, asmeniniai buvusio Australijos lietuvių bendruomenės nario Prano Nagio archyvai.

2010_3302_zoomed_paroda__1