Florencijoje įvyko tarptautinė HERITY konferencija

December 9, 2014

Gruodžio 4–6 dienomis Florencijoje, Italijoje, įvyko 5-oji tarptautinė organizacijos HERITY kultūros paveldo konferencija, kurios tema – “Paslaugos kultūrai: kokybės paieška” (angl. Services for Culture: a visit of quality).
Tris dien2031_3526_regular_regular_herityas vykusiame renginyje kultūros paveldo tyrimo, priežiūros bei vadybos ekspertai iš daugiau nei dešimties pasaulio šalių pristatė per keturias dešimtis pranešimų kultūros paveldo politikos tvarumo, kultūrinio, ekonominio bei fizinio pasiekiamumo, kultūros paveldo vadybos klausimais.

HERITY valdybos narys ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas perskaitė pranešimą apie skaitmeninį kultūros paveldą duomenimis grįstoje ekonomikoje, Lituanikos skyriaus vadovė Jolanta Budriūnienė pristatė Nacionalinės bibliotekos dokumentinio paveldo kaupimo, analitinių duomenų rengimo bei archyvo turinio vadybos, siekiant užtikrinti besikeičiančius žinių visuomenės poreikius, priemones. Paskutiniąją konferencijos dieną surengtame HERITY valdybos posėdyje svarstytos organizacijos veiklos perspektyvos, siekiant efektyviau analizuoti ir vertinti atminties institucijų kultūros paveldo sričių veiklas ir jų pritaikymo visuomenės poreikiams galimybes.

HERITY yra tarptautinė kultūros paveldo kokybės valdymo organizacija, įkurta 1994 m. Pagrindinė jos misija – informuoti visuomenę apie kokybiškai valdomus paveldo objektus, išryškinant jų istorinę-kultūrinę vertę, apsaugos statusą, komunikacijos galimybes bei paslaugų spektrą.