Dr. Dalia Cidzikaitė tapo JAV lietuvių bendruomenės atstove Lietuvoje

January 7, 2015

2014 m. gruodį paskirta nauja JAV lietuvių bendruomenės (LB) atstovė Lietuvoje. Ja tapo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė.

2064_3453_zoomed_cidzikaite-navickiene-liautaud_edita-saaf-pix

Numatoma, jog pagrindinės naujosios visuomeniniais pagrindais dirbsiančios atstovės veiklos bus susijusios su JAV LB valdybos pavestų užduočių vykdymu, priimant Lietuvoje viešinčius JAV LB narius, atstovaujant bendruomenei įvairiuose renginiuose ir minėjimuose, bendraujant su žiniasklaida, teikiant informacinius pranešimus spaudai apie lietuvių bendruomenės JAV aktualijas.

Paskutinėmis gruodžio dienomis jau įvyko du renginiai, kuriuose dalyvavo naujoji JAV LB atstovė Lietuvoje D. Cidzikaitė: gruodžio 22 dieną JAV LB atstovai − Krašto valdybos iždininkas Juozas Kazlauskas ir Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programos komiteto narys Julius Medutis lankėsi Prezidentūroje ir įteikė laišką-kvietimą Prezidentei į Dainų šventę Čikagoje; gruodžio 30 d. − „Globalios Lietuvos“ lyderių apdovanojimų ceremonijoje Prezidentūroje, kur už pasiekimus ir nuopelnus Lietuvai buvo apdovanoti iškiliausi užsienyje gyvenantys lietuvių mokslininkai, verslininkai, menininkai, visuomenės veikėjai, savo inovacijomis ir nepriekaištingu darbu padedantys formuoti teigiamą mūsų šalies įvaizdį pasaulyje.