Atidaryta kilnojamoji paroda “Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje, 1944–1952”

February 18, 2015

Vasario 12 d. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) II rūmuose atidaryta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus paroda LIETUVIŠKOJI LEIDYBA VAKARŲ EUROPOJE 1944–1952.

Parodos atidaryme dalyvavo: URM Lietuvių išeivijos departamento direktorė ambasadorė Gintė Damušytė, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys prof. Vytautas Juozapaitis, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas dr. Kęstutis Kaminskas, LEU Lituanistikos fakulteto dekanė doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, LEU Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros vedėjas prof. dr. Juozas Skirius, Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė bei šio skyriaus vyriausioji tyrėja, JAV lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje dr. Dalia Cidzikaitė, akademinės bendruomenės nariai, kiti svečiai.

Kilnojamoji paroda “Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje, 1944–1952”, parengta Lietuvių DP (ang. Displaced Persons – perkeltieji asmenys) spaudos 1945–1952 m. rinkinio, 2011 metais įtraukto į UNESCO programos “Pasaulio atmintis” Lietuvos nacionalinį registrą, pagrindu. Leidinių turinys atspindi sudėtingą istorinį laikotarpį – po Antrojo pasaulinio karo Vakarų Europos karo pabėgėlių stovyklose atsidūrusių lietuvių padėtį ir aplinkybes.

Spaudinių leidybos geografija plati ir apima beveik visų didžiųjų DP stovyklų lietuvių telkinius. Paroda supažindina ne tik su Vokietijoje leistais lietuviškais leidiniais, bet ir lietuvių leidybine veikla Austrijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje.

paroda