Vidzemes Augstskolas profesora Dr. art. JĀŅA KALNAČA lekcija

28 janvāris, 2013

Lekcijā viņš pievērsīsies līdz šim maz pētītai tēmai, proti, kas notika ar rīdzinieku dzīvokļiem un tajos palikušo iedzīvi, tā saukto “bezsaimnieka mantu”, tai skaitā arī kultūras vērtībām (mēbelēm, grāmatām, gleznām) u.c., kad 1944. gadā Latvijā atgriezās Padomju armija.

Tiks runāts arī par dokumentiem, kas noteica kārtību, kā “bezsaimnieka manta” pārņemama, kā arī procesu, kā šī pārņemšana notika, kas to īstenoja, cik ilgi un cik lielu skaitu rīdzinieku dzīvokļu tas skāra. Noslēgumā profesors apskatīs dažu konkrētu dzīvokļu piemērus.