“Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (LaPa). Gada pilnsapulce jeb nākošais solis ceļā no idejas pie darbiem

13 jūlijs, 2013

Sena ķīniešu paruna saka, ka ikviens tāls ceļojums sākas ar pirmo soli. Muzejs un pētniecības centrs – Latvieši pasaulē (LaPa) pirms dažiem gadiem bija tikai ideja, bet pēc dažu gadu darbības Latvieši pasaulē ir ietverts Latvijas Valsts stratēģiskā plānā kultūras nozarē Latvijai svarīgo muzeju un institūciju skaitā, un šī gada 1. jūlijā notikusī pilnsapulce Mākslas muzeja Rīgas Birža konferenču telpās pulcēja ap 30 biedru un atbalstītāju, lai atskatītos uz paveikto un pārrunātu turpmāk darāmo.

Tāpēc šobrīd gribējām īsi iepazīstināt ar tiem soļiem, kas pagājušā gadā sperti un tuvākā nākotnē plānoti, un labi parāda, kā LaPa no idejas kļūst par darbīgu muzeju ar saviem darbiniekiem, eksponātiem un mājvietu.

Latvieši pasaulē mērķis ir izstāstīt Latvijas izceļošanas un emigrācijas stāstu tā, lai tas uzrunātu cilvēku prātus un sirdis kā Latvijā, tā arī ārpus tās, sasaucoties ar citu valstu un tautu migrācijas stāstiem un muzejiem. 90. gadu sākumā ārpus Latvijas dzīvoja ap 200 000 cilvēku, kuru izcelsme saistīta ar Latviju, un pēdējos 10 gados viņiem pievienojušies vēl vismaz tikpat cilvēku – latviešu pēdas pasaulē ir arī pēdas latviešu kopīgajā vēsturē. LaPa lielais mērķis ir dzīvs un aktīvs ārzemju latviešu centrs Latvijā.

Pirmajā jūlijā notikušajā kopsapulcē LaPa valdes priekšsēdētāja Maija Hinkle iepazīstināja klātesošos ar pēdējos deviņos mēnešos paveikto. Svarīgākie notikumi šinī laika sprīdī bija Mariannas Auliciemas turneja pa Austrālijas galvenām latviešu kopienām, darbs pie Rīga 2014 izstādes Latvieša koferis, trešā ekspedīcija uz Brazīliju un topošā filma par latviešu kolonijām Brazīlijā, pētniecības ekspedīcija uz Viskonsinas veclatviešu kolonijām, ceļojošās LaPa izstādes, 2013. gada LaPa kalendāra izplatīšana, sarunas par mājvietas piedāvājumu Cēsīs. Veikti arī jauno projektu priekšdarbi – Dziesmu svētku stends Vērmanes dārzā, kas iesāk projektu par dziesmu svētku tradīciju ārpus Latvijas, un bērnu žurnāla Mazputniņš projektu, notiek gatavošanās izstāžu turnejai pa ASV un Kanādu, kas iecerēta novembrī. Detalizētāku informāciju par topošā muzeja notikumiem var atrast LaPa divos apkārtrakstos un mājas lapā www.lapamuzejs.lv. Turpinās arī Latvieši pasaulē krājuma pilnveidošana, vācot un apstrādājot priekšmetus un stāstus, tādā veidā sākot pildīt muzeja ekspozīcijas saturu. LaPas krājumā pašlaik atrodas pāri par 700 priekšmetu. Daudzi priekšmeti tika iegūti ekspedīcijās uz Sao Paulo un koloniju Vārpa un Palma Brazīlijā. Turpina pienākt arī dāvināti priekšmeti, piemēram, Viļņa Vīlipa saraksts ar no Latvijas līdzpaņemtiem priekšmetiem un Latvijas zeme, Franka Gordona līdzpaņemtā Jāņa Raiņa Jāzeps un viņa brāļi, karavīra kantīnīte, pūra lāde, kas darināta Austrālijā, Dziesmu Svētku Vadoņi, u.c.

Noteikti jāatzīmē arī izstādes, kuras gan sagatavotas iepriekš, tomēr ceļu pie skatītājiem turpināja arī pagājušā muzeja darbības gadā. LaPa veidotā izstāde Latvieša stāja svešumā (LSS) angļu valodā, kuru sponsorēja Ārlietu Ministrija un PBLA, pašlaik ceļo pa Latvijas Republikas vēstniecībām pasaulē, kopā ar Tukuma muzeja izveidoto izstādi Vēstules uz bērza tāss. LSS tika atklāta Rīgā, Nacionālā Arhīva direkcijas telpās un apskatāma skatlogos, un pēc tam ceļoja uz Otavu, Toronto, un Monreālu. Izstāde Bēgļu ceļi: stāsti un priekšmeti bija apskatāma Latvijas Universitātes muzeja telpās no 2012. g. marta līdz maijam, kur tā tika atvērta starptautiskās konferences Oral History: Dialog with Society ietvaros. 2013. gada februārī tā ceļoja uz Tukumu muzeju, kur izstādi papildināja Tukuma novada ārzemju latviešu eksponāti, ieskaitot rotkaļa Saša Pariņa darbi un Mārtiņa Krūmiņa gleznas. LaPa labprāt ievietotu izstādi arī citos novadmuzejos, ja būtu interese. Interneta izstāde Latviešu pēdas pasaulē, www.pedas.lapamuzejs.lv ir joprojām pieejama latviešu un angļu valodās, un cilvēki to turpina apmeklēt.

Ints Dzelzgalvis iepazīstināja klātesošos ar muzeja izdevumiem un ienākumiem, kas raisīja dzīvas diskusijas, jo šobrīd muzeja izmaksas ievērojami pārsniedz ienākumus un naudas trūkums ievērojami kavē straujāku tālāko attīstību.

Pilnsapulcē tika pārvēlēti divi jauni valdes locekļi – valdē tika ievēlēti LaPa Rīgas biroja vadītāja Marianna Auliciema un darbinieks Juris Zalāns, jo Maijai Hinklei un Intam Dzelzgalvim beidzās ievēlēšanas termiņi.

Klātesošie ar lielu interesi uzklausīja arī Maijas Hinkles, Jura Zalāna un Mariannas Auliciemas stāstu par nākošā gada plāniem, kad iecerēti vairāki vērienīgi un interesanti projekti. Jau vairāk kā gadu LaPa darbinieki strādā pie izstādes Latvieša koferis, kas tiks atklāta 2014. gada 30. aprīlī Rīga – Eiropas Kultūras galvas pilsēta svinību ietvaros. Izstādes centrā būs priekšmeti, kas atklās izceļošanas stāstus ar savu īpašnieku atmiņu, vēsturisku fotogrāfiju, video un audio materiālu, datorgrafikas un animācijas palīdzību. Izstāde tiks eksponēta Valsts drošības komitejas ēkā Stabu un Brīvības ielas stūrī, Rīgā, t.s. Stūra mājā. Ēkā būs pavisam sešas tematiskas ekspozīcijas, kuras veidos Latvijas Okupācijas muzejs, Latvieši pasaulē un citas organizācijas. Ar šī gada Dziesmu un deju svētkiem Rīgā LaPa uzsāks jaunu, lielu projektu par dziesmu svētku kustību ārpus Latvijas. Dziesmu svētku atmiņu un relikviju vākšana tiek sākta LaPa informācijas stendā svētku amatnieku tirdziņā Vērmanes dārzā. Savāktos materiālus plānots izdot grāmatā Dziesma trimdā. LaPa darbinieki ir sākuši strādāt pie ceļojošas, interaktīvas izstādes un mājaslapas Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē, kas stāstīs par žurnāla tapšanas un attīstības vēsturi un piedāvās skolas vecuma bērniem un pedagogiem aizraujošu informāciju, stāstus un uzdevumus, kas savulaik tika publicēti žurnālos Mazputniņš. Savukārt mājas lapa padarīs žurnālos Mazputniņš atlasīto saturu mūsdienīgu, pārveidojot to datorspēlēs, izdrukājamos uzdevumos un materiālos un šādi stāstot par Latviju un veicinot latviešu valodas apguvi latviešu bērniem ārpus Latvijas. Projekta rezultāti būs brīvi pieejami jebkuram mājaslapā, bet izstāde ceļos pa latviešu centriem pasaulē un Latvijas skolām.

Katrā ziņā klātesošie varēja tikai brīnīties, kā ar tik ierobežotiem cilvēkresursiem un finansēm, kādas tās ir šobrīd, ir paveikts tik daudz un tuvākajā laikā darāmā ir vēl vairāk. Katrā ziņā jau tagad ir skaidrs, ka LaPa sevi ir pierādījusi kā nopietnu pētniecības centru ar lieliem plāniem un plašu darbības lauku. Ir skaidrs arī tas, ka lai šie plāni īstenotos, ir nepieciešams aktīvāks biedru ieguldījums un plašāks sabiedrības atbalsts. Latvijā ir jābūt tādai vietai, kas parāda citiem, ka ar latviešu pēdām pasaulē mēs varam patiešām būt lepni!

Sagatavoja Baiba Bela, Maija Hinkle

 

Laikraksts Latvietis Nr. 265, 2013. g. 11. jūlijā