Rahvuskaaslaste programmi poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu 2008 rahastatud arhiiviprojektid:
1) Tartu Instituut (Toronto), Dr Endel Aruja isikliku arhiivi korrastamine

2) Tartu Instituut (Toronto), Tartu Instituudi arhiivide korrastamine ja kirjeldamine

3) Eesti Ühiskond Saksama Liitvabariigis (EÜSL), EÜSLi arhiivi korrastamise lõpuleviimine ning arhviivifondi täiendamine

4) Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis (EÜSL), Fotoalbumi „Eesti ühiskond Saksamaa Liitvabariigis 1945-2007” väljaandmine

5) Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eestikeelne trükisõna Venemaal 1918-1940

6) Eesti Arhiiv Austraalias, SES ”Linda” lipu säilitamine

7) Eesti Arhiiv Austraalias, Väliseesti arhiivide suvekoolist osavõtmine

8) Tšehhi-Eesti Klubi, Eesti ühingud ja klubid Tšehhi Vabariigis

9) Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia XXXI soome-ugri uurimisprogrammi välitööd Vene FV Tveri oblasti eesti ja karjala külades

10) Eesti Kunstiakadeemia, Näitus „Siberi eestlased”

11) Rootsi Eestlaste Liit, Rootsieestlaste arhiivide korrastamise jätkuprojekt

12) Tartu Ülikooli Väliseesti Uuringute Keskus, Eestlaste repatrieerumine 1945-1953 II

13) Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Kirjavahetus kodumaaga: isiklike ja perekonna kirjavahetuste sihtotstarbeline kogumine Toronto eestlastelt Tartu Instituudi Arhiivi ja Eesti Keskarhiivi Kanadas

14) Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut, Eestlaste ajaloo allikate väljaselgitamine ja kopeerimine Venemaa, Poola ja Saksamaa arhiivides

15) OÜ Polarfilm, Dokumentaalfilm „Kaukaasia eestlased”

16) Eesti Keele Instituut, Keelematerjali digitaliseerimine, litereerimine ja väljapanek Internetti

17) Peterburi Jaani Kiriku Fond, Väljaanne „Peterburi Eesti Jaani Kirik”

18) Eesti Rahva Muuseum, Väliseesti kogude süstematiseerimine, täiendamine ja tutvustamine

19) Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Kultuuripärandi säilitamine ja kättesaadavaks tegemine

20) Rahvusarhiiv, Väliseesti arhiivide korrastamine ja juurdepääsu loomine

21) Rahvusarhiiv, Estica välisarhiivides: ekspeditsioonid, Venemaale viidud arhivaalide loendi koostamine ja andmebaasi täiendamine

22) Rahvusarhiiv, Eesti-aineliste arhiivimaterjalide kasutuskoopiate soetamine Venemaa arhiividest

23) Baltic Heritage Network, Baltic Heritage Network portaali arendus

24) Baltic Heritage Network, Baltic Heritage Network arhiiviabi väliseesti kogukondadele ja asukohamaade mäluasutustele

25) Baltic Heritage Network, Baltic Heritage Network väliseesti arhiivide töörühma üritused pagulaskondade esindajatele

26) Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Venemaa eestlaste pärimusmaterjali kogumine, salvestuste arhiveerimine, analoogsalvestuste digitaliseerimine

27) Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Väliseesti trükipärandi arhiveerimine ning kättesaadavaks tegemine

28) Eesti Kirjandusmuuseumi Etnomusikoloogia osakond, Muusikaliste kontaktide roll kanadaeestlaste sidumisel Eesti ühiskonnaga

29) Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Väliseesti kultuuriajaloo allikate kogumine ja kättesaadavaks tegemine Eesti Kultuuriloolises Arhiivis

30) New Yorgi Eesti Maja, NY Eesti Maja Arhiivi korrastamise jätkuprojekt

31) Eesti Keskarhiiv Kanadas, Eesti Keskarhiiv Kanadas – ajaloolise filmiarhiivi uurimistöö