Rahvuskaaslaste programmi poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu 2007 rahastatud arhiiviprojektid:

1) Tartu Ülikooli Raamatukogu,Väliseesti teadlaste arhiivipärandite arhiveerimine ja kättesaadavaks tegemine Tartu Ülikooli Raamatukogus

2) Tartu Kunstimuuseum, Väliseesti kunsti ja kunstikogude uurimine ning kaardistamine (Karin Luts, Erik Haamer)

3) Eesti Kirjandusmuuseum, Arhiivraamatukogu, Väliseesti trükipärandi arhiveerimine ning elektrooniline töötlemine

4) Tallinna Ülikool, Väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja kättesaadavaks tegemine

5) Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Väliseesti kultuuriajaloo allikate kogumine ja kättesaadavaks muutmine Eesti Kultuuriloolises Arhiivis

6) Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvalule Arhiiv, Venemaa eestlaste pärimusmaterjali kogumine ja kogutu kättesaadavaks tegemine

7) Karl Ristikivi Selts (väliseesti arhiivide töörühm), Väliseesti arhiivide kodulehekülgede loomine, IT-tugi arhiividele

8) Karl Ristikivi Selts (väliseesti arhiivide töörüm), Välisbalti arhiivide infoportaali arendus

9) Karl Ristikivi Selts (väliseesti arhiivide töörühm), Välisarhiivide töörühma üritused pagulaskogukondade esindajatele 2007

10) Karl Ristikivi Selts (väliseesti arhiivide töörühm), ICBAA kogumiku väljaandmine

11) Rahvusarhiiv, Ekspeditsioon Venemaa arhiividesse

12) Rahvusarhiiv, Arhiivijuhendite väljaandmine

13) TÜ ajaloo osakond, Represseeritud eestlaste ajalugu välisarhiivides

14) TÜ ajaloo osakond, Venemaa eestlaste kalmistute arhiiv

15) TÜ ajaloo osakond, Estica Siberi arhiivides

16) Eesti Rahva Muuseum, Väliseesti kogude täiendamine, süstematiseerimine, korrastamine

17) Väliseesti Uuringute Keskus, VEUK arendus 2007

18) Eesti Kirjandusmuuseum, Arhiivimaterjali kogumine Brasiilia eestlastelt

19) Eesti Arhivaaride Ühing, ”Eesti Arhiivid paguluses” publitseerimine

20) Vanemuise Selts, Raamatu “Eesti Jaani kirik ja kool Peterburis” publitseerimine

21) Tartu Ülikooli ajaloo osakond, Austraalia eestlaste elulooliste mälestuste ja fotode kogumine

22) New Yorgi Eesti Maja, New Yorgi Eesti Maja arhiivi korrastamine

23) Rootsi Eestlaste Liit, Rootsieestlaste arhiivide korrastamine

24) Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Marie Under 125

25) MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond, Peterburi eestikeelse ajakirjanduse ajalugu

26) Väliseesti Uuringute Keskus, Eestlaste repatrieerumine 1945–1953

27) Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eestikeelne trükisõna Venemaal 1918–1940

28) Vanemuise Selts, Raamatu „Riia eestlased” koostamise toetamine

29) Veronika Mahtina, Peterburi Eesti Jaani kiriku ajalugu

30) Tartu Ülikooli ajaloo osakond, Vene ja saksa ajaloolaste rakendamine eestlaste ajaloo unikaalsete allikate teaduskäibesse toomisel

31) Hiiumaa Muuseum, Välishiidlaste arhiivi loomine, säilitustingimuste ja kasutusvõimaluste tagamine ning tutvustamine Hiiumaa Muuseumis

32) Kölni Eesti Rahvuskoondis, Kölni Eesti Rahvuskoondise Arhiiv Saksamaa Liitvabariigis

33) Eesti Keele Instituut, Väliseesti keelematerjali digitaliseerimine, litereerimine ja keelenäidete väljapanek Internetti