Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaasid 

BIBIS – vanema eestikeelse ajakirjanduse üldise analüütilise retrospektiivse bibliograafia andmebaasi koostatakse 1930-ndate aastate perioodikaväljaannete põhjal. Andmebaasi on sisestatud 114000 kirjet. BIBISe kirjed on seotud Digiteeritud Eesti Ajalehtede (DEA) andmebaasi pildifailidega.

DEA – Digiteeritud Eesti Ajalehtede andmebaasi (DEA) on Arhiivraamatukogu poolt lisatud ca 700 mikrofilmirulli 440 000 pildifaili. Andmebaasi koostatakse koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga alates 2003. a.

ESTER – Arhiivraamatukogu on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET) liige. Alates 1999 a koostatakse ühist elektrinkataloogi ESTER. Jooksvalt sisestatakse elektronkataloogi kogu saabuv kirjandus. Retrospektiivselt sisestatakse raamatukogu leidumus alates 1543. a. ilmunud trükistest. Arhiivraamatukogu poolt on kataloogi ESTER lisatud ca 580 000 eksemplari.Arhiivraamatukogu kogude suurus on ca 990000 eksemplari, millest on elektronkataloogi lisatud 58,5 %.

ISE –  Arhiivraamatukogu võtab osa Eesti Ajakirjanduse artiklite ühisandmebaasi koostamisest. Arhiivraamatukogu bibliografeerib Eesti Kirjandusmuuseumi kogumike sisu.

ISIK –   pseudonüümide andmebaas – ca 28,000 kirjet.

Memoriaalkogude andmebaas – . Andmebaasi on lisatud ca 33500 kirjet.

GRAFO –  Arhiivraamatukogu digitaalraamatukogu GRAFO, kuhu on lisatud üle 400 digiteeritud väljaande (peamiselt kalendrid) pildifaild.

KIVIKE –  Failirepositooriumisse Kivike on lisatud digiteeritud trükiste (peamiselt Eesti trükise Punase Raamatu kollektsiooni (1632-1917) kuuluvad raamatud) arhiivifailid ja kasutuskoopiad. KIVIKE on Eesti Kirjandusmuuseumi peamine digitaalne repositoorium ja arhiivide (ERA ja EKLA) metaandmete andmebaas. KIVIKEsest võib leida käsikirju, fotosid jt. materjale kultuuriloo ja folkloori alalt. KIVIKE on liidestatud andmebaasidega ELLEN, Kreutzwaldi sajand, GRAFO. 2014. a. lisatakse KIVIKEsse ka Folkloristika Osakonna andmebaaside metaandmestik.